Home » Informatie » Coronamaatregelen

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en dit betekent dat er de nodige maatregelen genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. 

Op deze pagina is alle informatie met betrekking tot deze maatregelen voor het sportcomplex van TFS te raadplegen. 


informatie gasten

Coronabrief Okt Gasten VV TFS
PDF – 107,9 KB 269 downloads

nieuws/updates

MAANDAG 28 SEPTEMBER

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september worden de coronamaatregelen extra aangescherpt. Deze nieuwe maatregelen hebben direct consequenties op onze vereniging.

Voor de komende drie weken gelden de volgende maatregelen op ons complex:
- De sportkantine is gesloten voor een periode van drie weken
- Sportwedstrijden, zowel jeugd als senioren vinden plaats zonder publiek.
- Een uitzondering op bovenstaande maatregel: Bij uitwedstrijden van de jeugd t/m 17 jaar vallen chauffeurs onder teambegeleiding. Uiteraard mag de ouder (chauffeur) wel komen te kijken indien de 1.5 meter in acht wordt genomen.

 

Zaterdag 29 augustus

De brief met informatie voor gasten is gepubliceerd en te downloaden bovenaan de pagina. 

Maandag 24 augustus

Woensdag 19 augustus is er per mail een brief naar leden en ouders van jeugdleden verstuurd met meer informatie over de (aangepaste) regels). 

 • Bij klachten (verkoudheid, koorts, last van luchtwegen) blijft je thuis (wel even afmelden);
 • Voor de jeugdteams hanteren we de stelregel: thuis omkleden en douchen, zowel bij trainingen als wedstrijden;
 • Wat betreft de senioren: kom zoveel mogelijk omgekleed naar het sportpark, zowel bij trainingen als wedstrijden;
 • Bij de senioren zijn de kleedkamers en douches wel open, maar zijn er minder plekken beschikbaar, volg dus goed de aanwijzingen van de leider en/of trainer op;
 • Bij binnenkomst van het sportpark je handen ontsmetten;
 •  Je neemt een eigen bidon mee voorzien van je naam;
 • Voor de seniorenteams gelden er een aantal extra regels:
  • Houd voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar in acht;
  • In het veld (bij trainingen en tijdens wedstrijden) vervalt de 1,5 meter regel;
  • In de dug-out en tijdens het warmlopen langs de zijkant geldt de 1,5 meter regel wel; o Voor de verdeling van de kleedkamers (max. 4 spelers per kleedkamer) is de trainer/leider verantwoordelijk. Houd je aan de aangegeven kleedkamers.
 • Met betrekking tot het vervoer naar de uitwedstrijden geldt het volgende advies: draag een mondkapje als je ouder bent dan 18 jaar als er andere personen in de auto zitten dan uit je eigen huishouden.
Coronabrief Vv TFS 19 08 2020
PDF – 169,1 KB 305 downloads

Maandag 17 augustus

Om iedereen, ook onze bezoekers, corona veilig te kunnen laten sporten ontkomen we niet aan het invoeren van bepaalde maatregelen. Als korfbal- en voetbalvereniging zijn we momenteel bezig met het opstellen van een gebruiksplan voor ons sportcomplex. Maandagavond wordt het gebruiksplan besproken binnen het korfbalbestuur, daarna wordt het met de leiders en trainers besproken. Dit op woensdagavond a.s. Vervolgens volgt de publicatie van ons gebruiksplan.

Een onderdeel van het gebruiksplan is het wekelijks opstellen van een weekschema qua activiteiten. In het weekschema worden trainingen en wedstrijden van de korfbal en voetbal in onderling overleg op elkaar afgestemd. Dit alles om eventuele groepsvorming, ook die van ouders, in onze kleedkamers te voorkomen. Helaas zijn we qua kleedruimtes beperkt in onze mogelijkheden, m.a.w. de komende weken zullen er waarschijnlijk om die reden wedstrijden verschoven moeten worden.

In het bijgevoegde document het weekschema. Deze zullen leiders en trainers wekelijks ontvangen en vervolgens wordt dit ook op de website gepubliceerd. 

Voor vragen m.b.t. het coronagebeuren kun je bellen/appen/mailen met Marco Postma en/of Pieter Postma.


Maatregelen/richtlijnen

Kleed – en doucheruimte 18+ (meest recente richtlijn KNVB)

Het naleven van de 1,5 meter-regel voor spelers van 18 jaar en ouder binnen de kleed – en doucheruimtes blijkt een uitdaging voor veel verenigingen. Daarom hierbij een paar eenvoudige tips hoe hiermee om te gaan:

Probeer zoveel mogelijk de wedstrijden te spreiden over de speeldagen.
Gebruik ook alternatieve momenten om te trainen zoals de woensdagmiddag voor de pupillen en vrijdagavond voor jeugd/senioren.
Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de douche- kleedruimte.
Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers.
Houd rekening met meer tijd voor het omkleden zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie (dit kan zeker gelden voor de pupillen en de overige thuisspelende teams).