Gedragsregels

De gedragsregels van TFS zijn via het volgende bestand te downloaden.

 

Gedragsregels V V T F
PDF – 254,7 KB 225 downloads

beleidszaken

1. Drankbeleid

 • Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Personen beneden de 18 jaar die alcohol nuttigen binnen/buiten het clubhuis worden aangesproken op hun ongewenst gedrag.
 • In het clubhuis worden alleen zwak alcoholische dranken verkocht.
 • Alcoholgebruik wordt niet gestimuleerd middels acties.
 • Tijdens jeugdwedstrijden worden er geen alcoholische dranken verkocht.
 • Personen achter de bar dienen 16 jaar of ouder te zijn. Er dient ten allen tijde iemand met IVA opleiding aanwezig te zijn.
 • Op- en rondom het (trainings-)veld mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd (in het algemeen: geen glaswerk meenemen buiten het clubhuis).

 

2. Rookbeleid

 • Roken in het clubhuis is in het clubhuis of de bijbehorende ruimtes niet toegestaan.
 • Roken in de kleedboxen is niet toegestaan.
 • Roken mag alleen in de buitenlucht of in de daarvoor aangewezen ruimte.
 • Trainers en leiders hebben t.o.v. de jeugd een voorbeeldfunctie. Daarom is het hun niet toegestaan tijdens hun werkzaamheden voor de club op en rond het (trainings-(veld) te roken.
 • Jeugdleden die roken worden aangesproken op hun rookgedrag.

 

3. Beleid m.b.t. vrijwilligers 

 • Alle leden (vanaf JO17) worden gezien als vrijwilligers: als mensen die iets voor de club willen, c.q. kunnen doen.
 • Alle vrijwilligers, ook de niet leden, staan ingeschreven bij de KNVB als spelend, c.q. niet spelend lid.
 • Voor de vereniging is een vrijwilligersverzekering afgesloten.

 

4. Beleid m.b.t. inning contributies

 • Alle spelende leden zijn contributie verschuldigd.
 • De hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering.
 • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geint.
 • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geint.
 • Leden die gedurende de helft van het seizoen of langer geblesseerd, c.q. verhinderd zijn, betalen slechts de helft van de contributie.

 

5. Beleid t.a.v. gele en rode kaarten

 • Boetes als gevolg van gele en rode kaarten zijn voor rekening van de desbetreffende speler. In december/juni krijgt men een factuur van de penningmeester.

 
Bestuur v.v. T.F.S.

11 december 2017