Home » Informatie » Beleidszaken

beleidszaken 2017-2018

1. Drankbeleid

 • Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
 • Personen beneden de 18 jaar die alcohol nuttigen binnen/buiten het clubhuis worden aangesproken op hun ongewenst gedrag.
 • In het clubhuis worden alleen zwak alcoholische dranken verkocht.
 • Alcoholgebruik wordt niet gestimuleerd middels acties.
 • Tijdens jeugdwedstrijden worden er geen alcoholische dranken verkocht.
 • Personen achter de bar dienen 16 jaar of ouder te zijn. Er dient ten allen tijde iemand met IVA opleiding aanwezig te zijn.
 • Op- en rondom het (trainings-)veld mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd (in het algemeen: geen glaswerk meenemen buiten het clubhuis).

 

2. Rookbeleid

 • Roken in het clubhuis is in het clubhuis of de bijbehorende ruimtes niet toegestaan.
 • Roken in de kleedboxen is niet toegestaan.
 • Roken mag alleen in de buitenlucht of in de daarvoor aangewezen ruimte.
 • Trainers en leiders hebben t.o.v. de jeugd een voorbeeldfunctie. Daarom is het hun niet toegestaan tijdens hun werkzaamheden voor de club op en rond het (trainings-(veld) te roken.
 • Jeugdleden die roken worden aangesproken op hun rookgedrag.

 

3. Beleid m.b.t. vrijwilligers 

 • Alle leden (vanaf JO17) worden gezien als vrijwilligers: als mensen die iets voor de club willen, c.q. kunnen doen.
 • Alle vrijwilligers, ook de niet leden, staan ingeschreven bij de KNVB als spelend, c.q. niet spelend lid.
 • Voor de vereniging is een vrijwilligersverzekering afgesloten.

 

4. Beleid m.b.t. inning contributies

 • Alle spelende leden zijn contributie verschuldigd.
 • De hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering.
 • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geint.
 • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geint.
 • Leden die gedurende het gehele seizoen geblesseerd zijn betalen geen contributie.

 

5. Beleid m.b.t. werving nieuwe leden

 • Leden die tijdens het seizoen voor een of meerdere nieuwe spelende leden zorgen behoeven het daarop volgende seizoen slechts de helft van de contributie te betalen.

 

6. Beleid t.a.v. gele en rode kaarten

 • Boetes als gevolg van gele en rode kaarten zijn voor rekening van de desbetreffende speler. In december/juni krijgt men een factuur van de penningmeester.

 
Bestuur v.v. T.F.S.

11 december 2017