VV T.F.S. - Troch Freonskip Sterk


Komende programma: er kan een selectie worden gemaakt tussen het thuis- en uitprogramma en recente uitslagen. 

Van harte welkom op de website van vv T.F.S.

 

Hallo sportvrienden,

Momenteel geldt voor al onze teams het zo goed mogelijk beëindigen van deze competitie. Gezien de vele (inhaal)wedstrijden is dit niet altijd even gemakkelijk en vraagt het de nodige extra inzet van onze spelers en vrijwilligers. Tevens is het nu de periode om vooruit te kijken naar het komende seizoen. Met welke teams, spelers, trainers en begeleiders gaan we het komende seizoen aan de competitie deelnemen…….

Ledenwerving v.v. T.F.S.
Om ook volgend seizoen bij de senioren met twee seniorenteams en een damesteam te kunnen blijven voetballen zijn we momenteel op zoek naar nieuwe leden. Ook bij de jeugd zijn we binnen de bestaande categorieën op zoek naar nieuwe jeugdleden.
Om onze leden actief bij de ledenwerving te betrekken hebben we onlangs tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat leden die tijdens het seizoen voor een of meerdere nieuwe spelende leden zorgen het daarop volgende seizoen slechts de helft van de contributie te betalen.

 

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. De 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554.

 

Om te noteren: zaterdag 9 juni a.s. afsluiting van het seizoen met ’s middags een gezamenlijke activiteit voor de jeugd en de senioren (bubbelvoetbal).

 

Pieter Postma (voorzitter)

5 april 2018

 

We proberen iedereen zoveel mogelijk via onze website te informeren. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Een overzicht met alle telefoonnummers vindt u bij telefoonnummers onder het kopje contact.