Home » Informatie » Contributies

contributie 2020-2021

Voor het seizoen 2020-2021 zijn de volgende contributies van toepassing:

 

Jeugd t/m 6 jaar: Gratis

Jeugd 7 t/m 11 jaar: € 80,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar: € 90,00

Senioren: € 165,00

Senioren 45+: € 80,00

 

Contributiebeleid seizoen 2020-2021

  • Alle trainende, c.q. spelende leden zijn contributie verschuldigd;
  • Leden die gedurende de helft of langer van het seizoen geblesseerd of om andere aantoonbare redenen langdurig  afwezig zijn betalen slechts de helft van de contributie;
  • Mocht er door externe omstandigheden niet gevoetbald kunnen worden dan blijft iedereen zijn jaarlijkse contributie verschuldigd;
  • De hoogte van de contributie blijft gelijk aan die van het vorige seizoen;
  • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geïnd;
  • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd.

Aldus besloten op de algemene ledenvergadering van 23 september jl.