contributie 2023-2024

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de volgende contributies en beleid van toepassing:

Jeugd 4, 5 en 6 jaar: Gratis
Jeugd 7 t/m 11 jaar: € 80,00
Jeugd 12 t/m 17 jaar: € 90,00
Senioren: € 165,00
Senioren 18+: € 80,00
Senioren 45+: € 80,00
Kledingbijdrage: € 10,00

  • De hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering (ALV).
  • De contributie wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd
  • Alle trainende, c.q. spelende leden zijn contributie verschuldigd.
  • Leden die gedurende de helft of langer van het seizoen geblesseerd of om andere aantoonbare redenen langdurig afwezig zijn betalen slechts de helft van de contributie.
  • Mocht er door externe omstandigheden niet gevoetbald kunnen worden dan blijft iedereen zijn jaarlijkse contributie verschuldigd.
  • De uiterste overschrijfdatum naar een andere vereniging is 15 juni (was altijd 31 mei). Dit is tevens de datum waarop je moet hebben aangegeven of je het lidmaatschap wilt beëindigen. Dit betekent dat iemand die na 15 juni zijn lidmaatschap opzegt contributie is verschuldigd.
  • Alle spelende seniorenleden dienen op tour beurt na trainingsavonden achter de bar te staan en op zaterdagochtend bij de jongste jeugd wedstrijden te fluiten.