Home » Informatie » Contributies

contributie 2019-2020

Voor het seizoen 2019-2029 zijn de volgende contributies van toepassing:

 

Jeugd t/m 6 jaar: Gratis

Jeugd 7 t/m 11 jaar: € 80,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar: € 90,00

Senioren: € 165,00

Senioren 45+: € 80,00

 

Beleid m.b.t. inning contributies

  • Alle spelende leden zijn contributie verschuldigd.
  • De hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering.
  • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geïnd.
  • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd.
  • Leden die gedurende het gehele seizoen geblesseerd zijn betalen de helft contributie.