Kantinerooster augustus/september 2022

Vrijwilligers die tijdens de trainingen en/of wedstrijden achter de bar willen staan kunnen zich melden bij Pieter Postma, tel. 06-22805296.