Home » Nieuws

NiEUWS

Hallo allemaal,

Op het moment dat ik dit schrijf staat de tweede helft van het voetbalseizoen op het punt van beginnen. Winter hebben we tot nu toe nauwelijks gehad, regen des te meer. Hierdoor zijn meerdere trainingen en oefenwedstrijden komen te vervallen. Een kunstgrasveld zou uitkomst bieden, alleen daar moeten we nog even op wachten. Hopelijk worden binnen twee jaar onze ambitieuze plannen gerealiseerd en hebben we dan ook in de Kompenije een kunstgrasveld waarop getraind en gevoetbald kan worden. Dit alles in combinatie met het in 2019 nieuw te bouwen MFC (inclusief school).

Presentatie nieuwe tenues jeugd en sponsoren

Op zaterdag 3 maart a.s. worden de nieuwe tenues van de jeugd gepresenteerd. Nadere info betreffende deze presentatie volgt via de jeugdcommissie.

De sponsoren van de tenues, trainingspakken en sporttassen zijn: Meja bouw- en montagebedrijf, Stienstra jachtschilderwerken, gevelrenovatie Postma & Nijboer, vleesbedrijf de Vries en Veenstra internetdiensten. Uiteraard gaat onze dank uit aan deze Kompenijster sponsoren. Zij denken aan ons en hopelijk wij aan hun!

Wat betreft de sponsorcommissie zijn we op zoek naar versterking. Op dit moment zitten Geert Nijboer en Rutger Huisman met zijn tweetjes in de commissie. Het gaat met name om mensen die voor bord- en wedstrijdbalsponsoren kunnen zorgen. Het zou mooi zijn dat we het hoofdveld rondom van reclameborden zouden kunnen voorzien. Bovendien is het een mooie bron van inkomsten. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Blessures 

Binnen de senioren zijn op dit moment meerdere spelers langdurig geblesseerd. Dit is lastig voor de betrokkenen omdat ze niet kunnen voetballen maar ook lastig voor ons als voetbalclub. Door de vele blessures binnen het eerste hebben we bijvoorbeeld moeite het tweede elftal te laten voetballen. Dit is wat we als bestuur graag willen voorkomen.
Mede daarom hebben we contact gezocht met Fitaal in Drachten. De bedoeling is dat sporters met een blessure zich op een aangegeven sportspreekuur kunnen melden en dat een (sport)fysiotherapeut een eerste (gratis) screening van de blessure doet en advies geeft. Met Fitaal gaan we binnenkort op zoek naar een optimale medische begeleiding van sporters. Nader bericht volgt zodra er meer bekend is.

Gezocht: nieuwe leden

Om het genoemde spelersprobleem op te lossen zijn we op zoek naar nieuwe leden. Om onze leden actief bij de ledenwerving te betrekken hebben we onlangs tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat leden die tijdens het seizoen voor een of meerdere nieuwe spelende leden zorgen het daarop volgende seizoen slechts de helft van de contributie betalen. Uiteraard hopen we dat dit ons een aantal nieuwe leden gaat opleveren.

Verder hopen we op korte termijn dat de spelers van de 45+ bereid zijn zo nu en dan in het tweede te voetballen zodat iedereen zijn wedstrijden kan voetballen. Uiteindelijk ben je lid om te voetballen…….

Komende seizoen

Wat betreft het komende seizoen hebben de spelers en trainer van de zaterdag 1 onlangs aangegeven op dezelfde voet verder te willen gaan. Dit seizoen zien we als een leerjaar, het komende seizoen proberen we echt mee te doen. Met de nodige versterking die ons beloofd is gaan we dus ook volgend seizoen in de huidige vijfde klasse spelen. Als bestuur hebben we dit geaccepteerd en gaan we mee in deze mooie uitdaging. 

Nieuws jeugd

Na een lange zoektocht is de jeugdcommissie er in geslaagd naast Rick Ypma een tweede trainer voor de JO13 te vinden. Met ingang van heden is Martin Wijbrandi op maandag de trainer van de JO13. De training begint om 17.15 uur. De training op donderdag is ongewijzigd. Wij wensen Martin veel succes binnen de club.

Ook binnen de jeugd zijn we zowel op de korte termijn als de lange termijn op zoek naar spelers. Lid worden van onze voetbalvereniging kan al vanaf 5 jaar. De 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom.

Nieuwe leden kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554. Bert verzorgt namelijk onze ledenadministratie.

Nieuws dames

Het damesteam heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Helaas zijn meerdere wedstrijden om diverse redenen afgelast met als gevolg een druk programma voor de rest van het seizoen. Ook bij de dames kunnen we op weg naar het beloofde kampioenschap nog wel wat versterking gebruiken.

3 maart | Groot onderhoud

Op zaterdagmorgen 3 maart a.s. staat er groot onderhoud gepland van ons sportcomplex waarbij we reclameborden, tegelpaden en het gebouw schoon gaan maken. We beginnen om 9.30 uur en eindigen om 12.00 uur. Hierbij nodigen we onze leden, jeugdouders en vrijwilligers uit voor deze jaarlijkse schoonmaakactie. Graag zelf wat materiaal meenemen. Een hoge drukspuit bijvoorbeeld om het gebouw schoon te spuiten zou mooi zijn. Vele handen maken licht werk, m.a.w. ……….. Uiteraard is ook de korfbalvereniging uitgenodigd om ons te komen helpen.

BHV of EHBO diploma?

Als bestuur zouden we graag willen weten wie er binnen de club over een geldig BHV of EHBO diploma beschikt. Bij eventuele ongevallen rond of op het voetbalveld is het namelijk mooi te weten wie we om assistentie kunnen vragen. Je kunt je aanmelden bij het bestuur of via beantwoording van deze mail.

Belangrijk om te weten: sinds kort staat er ook een EHBO koffer in het materialenhok. Verder staat er een EHBO koffer onder de bar in ons clubhuis. In de vriezer in de keuken liggen “koelzakken”. Vanuit het bestuur zorgt Rick Ypma voor de nodige aanvulling van deze EHBO-koffers.

Kantinenieuws 

De omzet van ons clubhuis is t.o.v. van het vorige seizoen met 55 % gestegen. Het aandeel van de voetbalvereniging is daarin bijna 70 %, m.a.w. aan het einde van het seizoen bij de winstverdeling van ons clubhuis is onze penningmeester waarschijnlijk spekkoper.  Dit alles wordt sinds kort bijgehouden door Stefan van Meerveld.

Stefan is onlangs bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als tweede penningmeester van de voetbalvereniging. Dit als beheerder van de bank- en spaarrekeningen van ons clubhuis en de overkoepelende stichting. We hebben als bestuur Stefan gevraagd te kijken naar de mogelijkheden qua tv in ons clubhuis. Het resultaat is dat er op 1 februari een monteur van KPN komt om het een en ander te installeren. Uiteindelijk blijken de kosten lager te zijn dan de huidige gemaakte kosten.

Met het drukke programma voor de boeg zullen er ook weer mensen achter de bar van ons clubhuis moeten staan. Daarbij doe ik weer een beroep op de spelers en ouders van onze jeugdleden. Zodra het volledige (jeugd)programma bekend is krijgt iedereen bericht over wanneer hij/zij staat ingedeeld. Verder stuur ik wekelijks een bericht aan de betrokkenen voor het rooster van de aankomende week. Dit ter herinnering en om problemen qua bezetting te voorkomen.
Bij het draaien van clubhuisdienst is het belangrijke de instructie in de blauwe map op de bar te lezen. Doe het: dit ter voorkoming van vele vragen achteraf.

De sleutels van ons clubhuis kunnen afgehaald worden bij Jan v.d. Heide op de Smidswei 22 (tegenover de inrit van ons sportveld). Mocht Jan niet thuis zijn dan kun je mij bellen op 06-22805296 of 0512-340423 en kom ik ons clubhuis openen.

Wat betreft de instructie verantwoord alcoholgebruik het volgende. Op mijn verzoek van 27 november jl. hebben tot nu toe slechts vijftien personen gereageerd. Hierbij nogmaals het verzoek de test te doen en het certificaat naar ons op te sturen. Het kost je slechts een half uurtje van je tijd. Gewoon doen want daarmee help je eventuele problemen te voorkomen. Bovendien snap je dan dat we de verkoop van alcohol aan jongeren willen/moeten voorkomen.

Voor het maken van de test kun je gebruik maken van de volgende link: https://www.nocnsf.nl/iva

Klaverjassen

De vierde klaverjasavond van het winterseizoen is gewonnen door Gurbe Aardema. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 9 februari a.s. Dit om 20.00 uur.
Op mijn verzoek mee te denken qua activiteiten heeft een ouder gereageerd. De suggestie is nader onderzocht en intussen hebben we het een en ander voor de seizoenafsluiting op 9 juni a.s. gereserveerd. Het gaat om een minimaal twee uur durende activiteit voor jong en oud. Verdere suggesties qua activiteiten zijn van harte welkom.

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar doen we in mei/juni weer mee aan Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen daarbij stemmen op de vv TFS. Vorig jaar kregen we per stem 5 euro uitbetaald, m.a.w. hoe meer stemmen des te meer geld we verdienen. Nader bericht over de actie volgt te zijner tijd.

Opbrengst aardappelactie en update MFC

De aardappelactie heeft dit jaar 920 euro opgeleverd. Hiervoor onze dank. In het voorjaar proberen we huis aan huis potgrond te verkopen. De opbrengsten van al deze acties komen ten goede aan onze jeugd.

Wat betreft de voortgang van de bouw van het MFC valt nog weinig te melden. We zijn in afwachting van de ondertekening van het convenant.

Tot slot: onze afgesproken beleidszaken zijn te vinden op https://www.vv-tfs.nl/informatie/beleidszaken

 

Met vriendelijke sportgroet,

Pieter Postma (voorzitter v.v. TFS)

24 januari 2018

Lees meer »

Lang leve onze sponsoren

Sponsoren maken het mede mogelijk dat wij binnen de club bepaalde zaken kunnen oppakken. Denk daarbij aan de organisatie van activiteiten, de aanschaf van materialen en de aanschaf van tenues voor de spelers. We zijn dan ook blij dat er in ons dorp nog ondernemers zijn die vertrouwen in onze vereniging hebben en er onlangs voor gezorgd hebben dat we vanaf nu allemaal in hetzelfde clubtenue lopen. Zo zie je dat er in een relatief klein dorp als de onze nog veel mogelijk is. Klasse!

Aan het begin van het huidige seizoen hebben we een nieuw tenue, nieuwe trainingspakken en nieuwe sporttassen aan de spelers van het eerste heren elftal uitgereikt. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Bosma handelsonderneming, bestratingsbedrijf Paulusma & v.d. Veen, kraanbedrijf Wieberen Nijboer en gevelrenovatie Postma & Nijboer. Met uitzondering van de sokken blijven deze materialen eigendom van de vereniging, m.a.w. bij het eventueel beëindigen van het lidmaatschap moeten deze materialen weer worden ingeleverd. Gelijktijdig kregen de spelers van het tweede elftal een nieuwe sporttas aangeboden.

Zoals wellicht iedereen intussen wel weet is er dit seizoen sinds jaren weer een damesteam bij de vv T.F.S. Als club hebben we bij aanvang van het seizoen de dames een nieuw trainingspak aangeboden. Gelukkig hadden we nog een zo goed als compleet clubtenue van bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer in de kast liggen. Deze sponsor heeft ons toegezegd nog dit seizoen voor de nodige aanvulling van de shirts te zorgen. De nieuwe sporttassen zijn door de dames zelf gefinancierd en blijven dus eigendom van de dames. Mooi om nog te vermelden: oud-voetballer Jark Otten bood de dames onlangs nog een wedstrijdbal aan. Ook dit is voor ons als club een welkome vorm van sponsoring.

Wat betreft de jeugd kregen we in september plots te maken met de beëindiging van de samenwerking met de Sv Houtigehage. Dit betekende tevens dat er een nieuw tenue voor de jeugd moest komen. In overleg met de sponsorcommissie werd besloten op zoek te gaan naar sponsoren voor de aanschaf van een compleet nieuw tenue, d.w.z. inclusief trainingspak en sporttas. Het is nu fantastisch te kunnen melden dat onze jeugd straks bij de start van de voorjaarsreeks in een compleet nieuw tenue op het veld zal staan. Meerdere sponsoren hebben er namelijk voor gezorgd dat onze 40 jeugdleden straks over een compleet nieuw tenue, een trainingspak en een sporttas beschikken. Ook hier geldt dat met uitzondering van de sokken deze materialen eigendom van de vereniging blijven, m.a.w. bij het eventueel beëindigen van het lidmaatschap moeten deze materialen weer worden ingeleverd. De sponsoren van dit alles zijn: Meja bouw- en montagebedrijf, Stienstra jachtschilderwerken, gevelrenovatie Postma & Nijboer, vleesbedrijf de Vries en Veenstra internetdiensten. Uiteraard gaat onze dank uit aan al deze Kompenijster sponsoren. Zij denken aan ons en hopelijk wij aan hun! Daarom zal bij de start van de voorjaarsreeks het nieuwe tenue in het bijzijn van de sponsoren aan ouders en belangstellenden worden gepresenteerd.

Tot slot……. Het is met name aan de inzet van Geert Nijboer te danken dat dit alles is gerealiseerd. Als vertegenwoordiger van de sponsorcommissie heeft hij in het afgelopen jaar de nodige overleggen met de diverse sponsoren en de leverancier van de kleding gehad. Daar is ontzettend veel tijd en energie in gaan zitten. Dat het niet voor niets is geweest zien we binnenkort op en rondom het veld. Hierbij Geert bedankt voor je inzet: voor mij ben je “de vrijwilliger” van het jaar 2017. Met jou hoop ik op uitbreiding van de sponsor-commissie. We zouden namelijk eind 2018 graag wat meer reclameborden rondom het veld willen hebben. Vraag: wie komt de commissie bestaande uit Geert Nijboer en Rutger Huisman versterken om dit te realiseren?

Met vriendelijke sportgroet,
Pieter Postma

Toevoeging redactie: Op 3 januari 2018 is oud speler en vrijwilliger Wiebe van der Heide overleden. Op de website is een Ter nagedachtenis aan.. gepubliceerd. 

Lees meer »

Woensdagnacht voor het slapen gaan las ik nog even een laatste app. Bleek Wiebe op 74-jarige leeftijd te zijn overleden…. Onbegrijpelijk: rondom de kerst toen ik nog bij hem was leek alles nog zo goed te gaan. Uiteraard zat hij regelmatig aan de zuurstof maar de praatjes waren als vanouds. Broer Jan toonde nog de mooie handdoek die hij van de dorsvlegels had gekregen. Alles leek zo gewoon……

Wiebe speelde in mijn jeugd als speler in het eerste elftal van de v.v. T.F.S. en speelde daarin soms een belangrijke rol. Aan het einde van het seizoen 1968-1969 speelde het eerste elftal twee beslissingswedstrijden tegen Warga. In de verlenging scoorde Wiebe met een mooie omhaal de beslissende treffer en was promotie naar de vierde klasse een feit.

Wiebe heeft veel voor de voetbalvereniging betekend en was er tot op zijn laatste dag bij betrokken. In de jaren zeventig was hij onder andere trainer van de welpen en zat hij in de kantinecommissie. Eind jaren zeventig speelde ik met Wiebe in het derde elftal. Ze noemden hem altijd “dikke Wiebe”. Waarom weet ik niet…….. In het seizoen 1979-1980 werd Wiebe leider van het eerste elftal. Verder was Wiebe in 1983 een van de vele vrijwilligers bij de bouw van ons clubhuis met kleedgelegenheid. De laatste jaren was hij met broer Jan de beheerder van de sleutels van ons sportcomplex. Bij het ophalen van de sleutels hadden we altijd even een praatje: over het weer, de toekomst van de club of het irritante geluid van het loszittende touw aan de vlaggenmast bij Ate. Dit alles zal ik zeker gaan missen…..

Naast het voetballen was Wiebe ook een goed schaatser. In 1970 wist hij zus Jantsje de estafette wedstrijd te winnen. Op de baan zelf zorgde Wiebe voor de muziek. We hadden wat dat betreft dezelfde hobby: het draaien van muziek. In de periode leende ik dan ook regelmatig de apparatuur van Wiebe. Dit voor een feestje in het clubhuis of het café. Toen ik voor de kerst bij hem was met het installeren van de muziek voor de kerstwandeling hadden we het nog even over deze periode. Wiebe had nog wat oude apparatuur op zolder staan en na oud en nieuw zouden we hier gezamenlijk nog een keertje naar kijken. Helaas zal dat er niet van komen…..

Met Wiebe is een van de weinig dorpsfiguren uit ons midden verdwenen. Wie kent hem namelijk niet. Zoals reeds gezegd kwamen vele voet- en korfballers door de jaren heen bij Wiebe aan de deur om de sleutels van het clubhuis op te halen. Verder zag je hem regelmatig fietsend of met de nieuwe auto in het dorp. Afgelopen najaar fietste hij nog over de Klamersreed. Ik was in het weiland aan het bramen plukken. Plotseling een kreet vanaf de weg: “wist wol jonkje dat dat net mear mei? Se kinne dy wol oppakke”. Dat was Wiebe! We kennen Wiebe ook van het vissen op de “dam” bij de klokkenstoel. Menig voorentje wist hij daar uit het water te halen.

Wiebe was in woord en gebaar altijd nadrukkelijk aanwezig. Bij het voetbalveld maar ook bij de jeu de boulers en de biljarters in ons dorp. Door het plotselinge overlijden van Wiebe zal het ook daar stiller worden. En wat te denken in huize v.d. Heide: vorige week vrijdag zag ik broer Jan ’s middags alleen aan tafel zitten. Twee dagen daarvoor raakte omstreeks die tijd de andere stoel aan tafel definitief leeg. Ook bij broer Jan zal het nu stiller zijn……

Wiebe is op te jonge leeftijd gestorven. Het had nog zo mooi kunnen zijn. Mooi dat hij nog heeft kunnen genieten van de reünie van vorig jaar. Persoonlijk en als voetbalclub zullen we Wiebe zeker gaan missen. Jan, Jantsje en verdere familieleden sterkte gewenst in deze moeilijke periode. Wij leven met jullie mee en met jullie zullen we Wiebe nimmer vergeten.

”The sound of silence” (Simon and Garfunkel)

Namens de voetbalvereniging,
Pieter Postma
9 januari 2018

IMG_6321-2.jpg

Mei 2016 tijdens het Veteranentoernooi.

Lees meer »

Hallo allemaal, 

 • Tijdens onze algemene ledenvergadering van 13 november jl. hebben we een viertal beleidszaken gepresenteerd. Onlangs heeft het bestuur daar twee aan toegevoegd. Voor wat betreft de jeugd zijn er nog een aantal beleidszaken in de maak. Deze hopen we in de volgende algemene ledenvergadering te kunnen presenteren. De beleidszaken zijn te lezen via https://www.vv-tfs.nl/informatie/beleidszaken
 • Welkom bij de club! In de afgelopen periode hebben we zowel bij de dames als bij de jeugd een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Hierdoor ontstaat er weer wat meer “ruimte”. Als bestuur willen we onze spelers graag betrekken bij het werven van nieuwe leden. Speciaal daarvoor is een beleidsregel opgesteld.
 • Op basis van trainingsschema en het wedstrijdprogramma heb ik voor de maanden januari en februari alvast een clubhuisschema opgesteld (zie bijlage). Zoals iedereen wellicht weet worden alle spelende leden en ouders op toerbeurt ingedeeld voor deze clubhuisdienst.
 • Op donderdag 28 december is ons jaarlijkse zaaltoernooi. De commissie, bestaande uit Jasmijn, Bonita, Tim, Frits en ondergetekende heeft momenteel 24 spelers/speelsters op papier staan. Om zes mixed teams te kunnen vormen moeten er nog minimaal 12 spelers/speelsters bij. Wil je alsnog mee doen dan graag voor donderdag a.s. opgeven bij Jasmijn of Tim. Het toernooi begint om 19.00 uur.
 • Voorafgaande aan dit toernooi heeft de JO-13 en JO-15 hun eigen zaalvoetbaltoernooi. Dit vanaf 17.00 uur. De JO-08 heeft op zondagmiddag 31 december een zaaltoernooitje in de sportzaal van de Kompenije. Dit tijdens het jaarlijkse carbidschieten.
 • Op zondagmiddag is ons clubhuis tussen 13.00 en 18.00 uur geopend. Dit tijdens het jaarlijkse carbidschieten op ons sportveld. In het clubhuis zijn er gratis oliebollen te verkrijgen. Uiteraard is er ook glühwein te verkrijgen. Met muziek van de Top 2000 op de achtergrond proberen we weer een gezellige sfeer in ons clubhuis te creëren. Iedereen is daarbij van harte welkom.
 • Op vrijdag 5 januari a.s. organiseren we met de korfbalvereniging onze nieuwjaarsreceptie. We beginnen om 18.30 uur (einde 20.00 uur). Spelers, donateurs, vrijwilligers en sponsoren zijn van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Donderdag a.s. gaan we bezig met de samenstelling van het programma. Nader bericht over het programma en de opgave volgt binnenkort.
 • Door de slechte weersomstandigheden zijn de laatste thuiswedstrijden allemaal afgelast. Wat betreft de senioren zullen de wedstrijden in 2018 opnieuw ingepland moeten worden. Voor de jeugd volgt er een nieuwe indeling. Het programma voor deze categorie is uiteraard nog niet bekend.
  • Ideeën met betrekking tot te organiseren activiteiten in deze winterperiode zijn van harte welkom. Wie neemt het initiatief?
 • Wat betreft de toekomst….. We gaan in 2019 voor een compleet ingericht kunstgrasveld met LED verlichting waarop getraind en gevoetbald kan worden. Dit alles naast een “normaal” voetbalveld. Tijdens de algemene vergadering van 13 nov. Jl. heeft het merendeel van de aanwezigen zich namelijk uitgesproken voor het spelen op gras.
 • Tot slot nog even jullie aandacht voor de ”Instructie Verantwoord alcoholgebruik”. Op mijn verzoek van 27 november jl. (zie onderstaande mail) hebben tot nu toe slechts negen personen gereageerd. Hierbij nogmaals het verzoek de test te doen en het certificaat naar ons op te sturen. Het kost je slechts een half uurtje van je tijd. Gewoon doen want daarmee help je eventuele problemen te voorkomen. Bovendien snap je dan dat we de verkoop van alcohol aan jongeren willen/moeten voorkomen…….
 • Op https://www.vv-tfs.nl/informatie/beleidszaken zijn onze beleidszaken te vinden.

Tot slot iedereen alvast prettige kersdagen en een sportief en vooral gezond 2018 gewenst!

Met vriendelijke groet,
Pieter Postma (voorzitter v.v. T.F.S.)

Lees meer »

Vrijwilligerswerk

In april van dit jaar zijn we binnen de voetbalvereniging gestart met een klusgroep. Een keer in de twee weken komt de klusgroep op donderdagmorgen bijeen om diverse klusjes binnen en buiten ons clubhuis te doen. In de klusgroep zitten Wieke Kats, Imme Nijboer, Klaas Weening, Michel Houwen en Pieter Postma.

De klusgroep begint altijd om halftien met het drinken van een kopje koffie in ons clubhuis. Uiteraard gaat dit gepaard met een aantal sterke verhalen. Hierbij komt vaak het oude voetbalverleden ter sprake en praat men nog even na over de gespeelde wedstrijden van SC Heerenveen en Feyenoord. Vroeger was het altijd beter. Ook in de Kompenije: toen voetbalden we nog op zondag en hadden we een x aantal seniorenteams en een x aantal jeugdteams…… Om tien uur gaat de klusgroep terug naar de realiteit en worden de klussen onder de aanwezigen verdeeld.

Een van de vaste werkzaamheden van de klusgroep is het legen van de vuilnisbakken op ons sportcomplex. Overvolle vuilnisbakken zorgen voor rotzooi rondom en geven een verkeerd beeld bij de bezoekers en gebruikers van ons mooie complex. De klusgroep zorgt ook regelmatig voor het verwijderen van het onkruid tussen de tegels rond ons clubgebouw. De klusgroep gaat namelijk voor orde en netheid op ons sportcomplex en dat wil men ook graag zo houden. Dat er mensen zijn die zo nu en dan een plantenbak op de kop zetten heeft dan ook geen enkele zin. De klusgroep zorgt er namelijk voor dat deze zware plantenbak weer wordt omgedraaid. Inmiddels zijn er gaten in de bodem van de drie plantenbakken geboord zodat het water weg kan lopen en we er in het voorjaar planten/bloemen in kunnen planten.

Op het veld zorgt de klusgroep voor het ophangen van de doelnetten zodat ook het gras in het doel gemaaid kan worden. Ook de doelpalen zijn door de klusgroep witgeschilderd. Rondom het veld heeft de klusgroep al meerdere reclameborden opgehangen en verwijderd. De reclameborden in de ballenvanger bij het trainingsveld zaten nog maar aan een paar schroefjes vast. Uit het oogpunt van veiligheid heeft de klusgroep de reclameborden verwijderd. Ook toen bleek weer de slechte staat van deze ballenvanger. Allemaal roest, grote gaten in het gaas en veel uitstekende en losse draden. De klusgroep heeft daarop nogmaals contact met de gemeente gezocht met het verzoek de ballenvangers te vervangen. Het resultaat van deze actie was dat het gaas onlangs is vervangen door een net. Helaas was er geen geld meer voor een net in de tweede ballenvanger…..

Ook binnen het gebouw zijn inmiddels de nodige klusjes verricht. Zo heeft de klusgroep al meerdere kapotte tl-lampen vervangen en zijn diverse losse onderdelen weer vastgezet. Op verzoek van de klusgroep is onlangs door Johan Mud de kapotte buitenverlichting vervangen door lampen met sensors. Deze lampen zorgen ervoor dat men ’s avonds weer veilig richting kleedkamers kan lopen. Ook binnen het clubhuis zijn al diverse klusjes verricht. Op de lijst staan nog het ophangen van het dartbord, het aanbrengen van een lampje boven het publicatiebord, het repareren van de pisbak in het herentoilet en de reparatie van de deurdranger naar de hal. Zo zie je: voor de klusgroep zijn er klusjes zat. Klussen waarbij de gezelligheid en clubliefde voorop staat!

Met vriendelijke sportgroet,
Pieter Postma
2 november 2017

 

Lees meer »

André van der Veen wederom winnaar klaverjaswedstrijd

Voor de vierde achtereenvolgende keer werd André winnaar van onze klaverjasavond. We hadden wederom twaalf deelnemers in ons clubhuis.

De volledige uitslag van deze avond is als volgt:

1. Andreé v.d. Veen | 5593 punten
2. Gurbe Aardema | 5082 punten
3. Frits Kats | 5032 punten
4. Joekie v.d. Mei | 4981 punten
5. Wouter Kats | 4838 punten
6. Jan Willem Kats | 4766 punten
7. Ate Keidel | 4531 punten
8. Johan Paulusma | 4507 punten
9. Wouter Bron | 4464 punten
10. Oebele Douma | 4331 punten
11. Wiebe Wybrandi | 4115 punten
12. Pieter J. Postma | 4076 punten

De volgende klaverjasavond vindt plaats op 1 december. Let op, dit is een gewijzigde datum.

Lees meer »

Door: Frits van der Meer

TFS op karakter, maar verliest van Ouwe Syl

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Afgelopen zaterdag werd er weer gevoetbald in de Kompenije en ditmaal mogen de jonge jongens tegen Ouwe Syl treden.

Al gauw in de 1e helft zitten de ervaren mannen van Ouwe Syl er bovenop en komen met veel dreiging richting het goal van de 18e jarige Kompenijster Jordan Rezelman. Met al een paar goede reddingen kwam dan toch uiteindelijk de 0-1 niet geheel uit de lucht vallen van Ouwe Syl.
Daarna stropen de Kompenijsters de mouwen op en komen de kansen er ook voor TFS. Met een bal die op de lat wordt gekopt en een enorme kans die 1op1 tegenover de keeper wordt gemist. Hierdoor ging het kompenijster publiek volledig achter de ploeg staan en mede hierdoor werd de thuisploeg steeds beter in hun spel, met een paar mooie aanvallen en hele grote kansen maakt het jeugdige elftal uit Kompenije het Ouwe Syl erg lastig. De irritatie loopt hierdoor steeds verder op bij de uitploeg en dit resulteert ook in een harde duels, waardoor de scheids moest optreden en 3 gele kaarten moest trekken. De 1e helft is zeer boeiend en het publiek wordt vermaakt door een mooie voetbalpot met een wedstrijd die alle kanten uit kan. Uiteindelijk gaat de thuisploeg met een 0-1 achterstand de rust in.

Hoe aantrekkelijk de 1e helft was, leek de 2e helft op een totaal andere wedstrijd. Ouwe Syl kwam al snel met een goede kans, maar door een uitstekende Jordan Rezelman houd TFS het doel schoon in het begin schoon. TFS komt nog met paar kansen maar resulteren niet een goal. De uitploeg maakt de goals uiteindelijk wel, waardoor het vanaf minuut 69 gespeeld is met 0-3 stand voor Ouwe Syl. De kompenijsters komen nog 1 keer in een grote scoringskans, maar het vizier stond niet op scherp dus ook deze kans werd gemist. Ouwe Syl scoort uiteindelijk nog de 0-4, waardoor TFS weer verloren heeft, maar op basis van de 1e helft en begin 2e helft het zichzelf verzuimt te belonen.

Kortom, TFS heeft karakter getoont deze wedstrijd, maar de ervaren ploeg van de Ouwe Syl gaan met een ruime overwinning naar huis.
Volgende week staan de Lions uit Leeuwarden op programma en dit beloofd een interessante wedstrijd te worden.

IMG_1145001.jpg

Lees meer »