Home » Informatie » Telefoonnummers

overzicht telefoonnummers 2019/2020

 

Bestuur
Naam Team Tel. nummer e-mail
Pieter S. Postma Bestuur (voorzitter) 0512-340423 pieterpostma@hetnet.nl
Alfred Maychrzak Bestuur (secretaris) 06-52846165 a.maychrzak.am@gmail.com
Maeike Nijboer Bestuur (penningmeester) 0512-342151 e.nijboer2@hotmail.com
Nick de Roos Algemeen lid heren 06-22768391 nickderoos1990@gmail.com
Rick Ypma Bestuur (jeugd) 06-14752622 rypma93@outlook.com
Diny Hofstee Algemeen lid dames
Frits van der Meer Algemeen lid sponsorzaken 06-22653774 frits1998@gmail.com
Overige nummers
Naam Functie Tel. nummer
Bert Nijmeijer Ledenadministratie 0512-342701/06-12112554 l.nijmeijer1@chello.nl
Frank Rezelman Wedstrijdsecretaris 0512-342474/06-29270114 f.rezelman@kpnplanet.nl