Aanmeldformulier v.v. T.F.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie

Door het invullen van onderstaande gegevens geeft u toestemming aan v.v. T.F.S. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en om uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. T.F.S.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden