Samenstelling bestuur 2020/2021

Voorzitter
Pieter Postma
Imerwijk 5, 9222 NX
Tel: 0512-340423/06- 22805296

Secretaris
Alfred Maychrzak 
Tel.: 06-52846165

Penningmeester
Maeike Nijboer
Swarte Wijk 26, 9222 LW
Tel.: 0512-342151

Sponsorcommissie

Frits van der Meer Tel.: 06-22653774

Jakob Jan van der Meulen.: 06-51000646

Geert Nijboer Tel.: 06-53216607

Algemeen lid heren senioren
Nick de Roos Tel.: 06-22768391

Algemeen lid jeugd
Geert Drost Tel.: 06-20604556
Mindert de Vries Tel.: 06-25037236

Algemeen lid damesvoetbal
Jasmijn Reidsma 

Ledenadministratie
Bert Nijmeijer
De Pream 4, 9222 LX
Tel.: 0512-342701

Wedstrijdsecretariaat senioren
Thijs Boiten Tel.: 06-18587979

Wedstrijdsecretariaat jeugd
Geert Drost Tel.: 06-20604556

Jeugdzaken
Geert Drost Tel.: 06-20604556
Mindert de Vries Tel.: 06-25037236
Anita de Vries Tel.: 06-55816306