Clubnieuws februari 2022

Gepubliceerd op 6 februari 2022 om 10:53

De eerste helft van de competitie hebben we achter de rug. Met nog een wedstrijd te gaan kon onze JO17 kampioen worden. Helaas werd de wedstrijd afgelast en kon men het kampioenschap (nog) niet vieren. Wat betreft de 2de helft van de competitie worden alle jeugdteams opnieuw ingedeeld.

Wat betreft de heren senioren hebben we dit seizoen door blessures e.d. de nodige moeite een representatief 1ste elftal op de been te brengen. Daarom zijn we momenteel met de Kompenijster jongens die elders voetballen in gesprek om het komend seizoen bij ons te komen voetballen. Dit uiteraard mede met het oog op de toekomst van onze vereniging. Met een fanatieke jonge trainer erbij zouden we met al onze Kompenijster jongens over een x aantal jaren toch zeker in de vierde klasse moeten kunnen voetballen. Met de Kompenijster jeugd zou ik deze uitdaging op 67-jarige leeftijd graag willen aangaan....

De dames spelen dit seizoen als combinatieteam samen met de v.v. Drachten en staan momenteel in de subtop van de vierde klasse. De 2de seizoenshelft spelen ze voor zover mogelijk hun thuiswedstrijden op ons Kompenijster sportcomplex. Wat betreft het Kompenijster zevental zijn we op zoek naar dames die het team op korte termijn willen komen versterken. Bij dit team is alles wat minder fanatiek en gaat het vooral om een stukje gezelligheid. Dit met zo nu en dan feestje...... Het zou zonde zijn als dit team binnenkort wordt opgeheven: vandaar deze omroep aan de dames om bij ons te komen voetballen.

Ons nieuwe onderkomen, het MFC, is qua gebouw zo goed als klaar. Begin februari worden alle nutsvoorzieningen aangesloten en kunnen we alle installaties gaan testen. Als alles getest is gaan we als sport over naar het nieuwe gebouw en kan de sloop van het bestaande gebouw beginnen. Als alles gesloopt is begint men met de aanleg van het speelterrein, de parkeerplaats en de inrit richting sportcomplex. Wellicht zal dit de komende maanden voor de nodige (parkeer)last zorgen. Dit is ook de reden dat de school pas in mei overgaat naar het MFC: eerst moet alles klaar zijn.

27 december 2021

 

coronamaatregelen

Vanuit de KNVB worden wij geadviseerd m.b.t. de huidige coronamatregelen. Daarbij verwijst men naar de site van de rijksoverheid. Ook zijn we als gezamenlijke voetbalverenigingen van Smallingerland in overleg met de gemeente gegaan. Dit met de vraag hoe we dit alles met vrijwilligers moeten gaan uitvoeren. Ook zij zijn met een advies gekomen. Helaas een advies waar we weinig mee opschieten. Uiteindelijk hebben we aangegeven er met de beste intenties mee aan de slag te gaan.

Ter voorkoming van boetes e.d. ontkomen we er niet aan bepaalde controles en maatregelen te gaan invoeren en ons op het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus te gaan richten. Zo zal er op wedstrijddagen op een geldige QR code worden gecontroleerd. Mensen zonder een geldige QR code wordt (helaas) de toegang tot de kantine geweigerd. Dit is het standpunt van de gezamenlijke voetbalverenigingen in Smallingerland en dus ook de werkwijze bij ons. Discussie over dit onderwerp heeft geen zin: van ons als vv wordt verwacht dat we hier met de beste intenties mee aan de slag gaan. Daarbij ligt er ook een stuk verantwoordelijkheid bij de sporters en bezoekers op ons sportcomplex.

 

werk in uitvoering sportcomplex

Op dit moment is men druk bezig met de aanleg van de stroomvoorziening en de aanleg van het buitenterrein. Dit veroorzaakt de nodige overlast op en rond ons sportcomplex. In het kader van je eigen veiligheid wordt op dit moment iedereen verzocht het sportcomplex zoveel mogelijk te mijden. Bij trainingen en wedstrijden de aangegeven routes volgen. Als alles conform planning verloopt hebben we op 11 februari de definitieve stroomaansluiting en kan de ontmanteling van het oude gebouw beginnen. Ook dit zal voor de nodige (parkeer)problemen gaan zorgen.

Neem een kijkje op de Facebookpagina voor updates over het MFC.

 

parkeren sportcomplex

Op dit moment wordt het parkeerterrein gebruikt als opslagplaats voor zand, modder, tegels, haspels en overige materialen. Dit alles heeft te maken met de aanleg van de stroomvoorziening en de aanleg van het buitenterrein. Om eerlijk te zijn: het is er een grote puinhoop. Door dit alles is het aantal parkeerplaatsen momenteel beperkt. Alle Kompenijster worden daarom hierbij verzocht lopende of op de fiets naar het sportcomplex te komen. Bij de wedstrijden op zaterdag vragen we iedereen te parkeren op het parkeerterrein bij de kerk.

 

activiteiten

Kijk op de activiteitenpagina voor een overzicht met alle activiteiten met o.a. de veiling van de inventaris op 14 februari. 

 

algemene ledenvergadering

De op dinsdag 14 december jl. geplande algemene ledenvergadering is i.v.m. de toen geldende coronamatregelen afgelast. Als bestuur hebben we besloten in juni een volgende algemene ledenvergadering uit te schrijven. In deze vergadering doen we verslag van het financiële gebeuren van het afgelopen seizoen. Conform de statuten had dit voor 1 januari gemoeten. Nader bericht volgt te zijner tijd.

Acties - jeugd sponsor actie

De rolladeactie heeft ons dit jaar 316 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar onze jeugd.

De volgende actie: de Jeugd Sponsor Actie bij de POIESZ supermarkt. Onze spaarmunten graag inleveren in de supermarkt in de Wiken (Drachten).

 

gezocht materiaalbeheerder

Als voetbalvereniging krijgen we bij het MFC een nieuwe externe berging. De bouw is door vorst en corona helaas wat vertraagd. Als bestuur zijn we op zoek naar een materiaalbeheerder die voor onze dure materialen zorgt en tevens zorgt dat het materiaalhok opgeruimd is. Hij/zij is het aanspreekpunt richting trainers/leiders/bestuur qua materialen. Je kunt je voor deze belangrijke functie aanmelden bij het bestuur.

gezocht scheidsrechter jo17

Voor de JO17 zijn we op zoek naar een scheidsrechter die de thuiswedstrijden van ons vlaggenschip binnen de jeugd wil fluiten. De thuiswedstrijden beginnen om 11.00 uur. Kun/wil je de jeugd helpen dan graag contact opnemen met jeugdcommissielid Geert Drost of leider Menno Nicolai.