Uitnodiging Ledenvergadering 29 november 2023

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 16:22

Hierbij nodigen we onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag 29 november a.s. Aanvang: 20.00 uur.

De ALV is in de kantine van onze hoofdsponsor: Handelsonderneming Bosma (Barry de Wagt) op de Smidswei 51 in Drachtstercompagnie.

 

In de vergadering gaan we het o.a. hebben over de status qua uitbreiding van onze trainingsmogelijkheden op veld 2. Door het steeds groter worden van de selecties is het huidige trainingsveld te klein. Hierover zijn we momenteel in overleg met de gemeente. Om op veld 2 te kunnen trainen zal er een lichtinstallatie rond het veld moeten komen. Dit betekent dat we als club moeten gaan investeren: investeren in de toekomst van de v.v. T.F.S. De ledenvergadering zal uiteindelijk moeten besluiten wat we wel/niet gaan doen. Mede daarom is jullie aanwezigheid op de 29ste belangrijk.

Verder staat het beleidsplan van het jeugd/seniorenvoetbal op de agenda. Wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar……. Wel/geen drie seniorenteams? Een JO19?

Voor de rondvraag gaat Bert Nijmeijer ons bijpraten over het programma van ons 75 jarig jubileum. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie van 2024, de laatste week van augustus, ons jubileum gaan vieren.

Hopelijk tot woensdag 29 november a.s. bij onze hoofdsponsor.

 

Namens het bestuur,

Pieter Postma

 

AGENDA

 1. 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsvergadering 12 juni 2023
 4. Jaarverslag seizoen 2022-2023
 5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2022-2023
 6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2022-2023
 7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2022-2023
 8. Verslag kascommissie (Catrinus Kuipers en Fokke Postma)
 9. Benoeming kascommissie
 10. Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal seizoen 2023-2024
 11. Beleidsplan jeugd/seniorenvoetbal komende 5 jaar
 12. Status project veld 2
 13. Activiteiten seizoen 2023-2024 (o.a. nieuwjaarsreceptie 5 januari a.s.)
 14. Programma 75-jarig jubileum augustus 2024
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
 17. Gezellige nazit in kantine hoofdsponsor

Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma 15 november 2023