Algemene Ledenvergadering 14 november 20:00uur

Gepubliceerd op 31 oktober 2016 om 19:15

Maandag 14 november vindt de algemene ledenvergadering plaats in 't Trefpunt. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom maar hebben geen stemrecht. De vergadering begint om 20:00 uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsvergadering (29 juni 2016)
 4. Jaarverslag seizoen 2015-2016
 5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2015-2016
 6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2015-2016 (Geert Nijboer)
 7. Jaarverslag kantine seizoen 2015-2016 (Baukje Bethlehem)
 8. Verslag kascommissie kantine (Ingrid Buursma)
 9. Benoeming kascommissie kantine
 10. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015-2016 (incl. status begroting seizoen 2016-2017)
 11. Verslag kascommissie (Frank Rezelman en Rutger Huisman)
 12. Benoeming kascommissie
 13. Activiteiten seizoen 2016-2017
 14. Pauze
 15. Jeugdvoetbal seizoen 2016-2017 (incl. verslag vergadering met de v.v. Houtigehage)
 16. Seniorenvoetbal seizoen 2016-2017
 17. Rondvraag
 18. Sluiting