Clubnieuws mei 2017

Gepubliceerd op 15 mei 2017 om 18:54

Hierbij is het clubnieuws van de maand mei te lezen. 

Beknopt nieuws

 • Woensdag 17 mei spelen onze mini-pupillen hun eerste wedstrijd tegen de min-pupillen van sv Houtigehage. Dit om 18.30 uur op het sportcomplex van de v.v. T.F.S.
 • Op dezelfde avond is er een training van een groep enthousiaste dames. Dit onder leiding van Jasmijn Reidsma. Wie weet is dit een nieuwe start van het damesvoetbal in de Kompenije.
 • Onze ledenvergadering is op maandag 22 mei a.s. Iedereen is daarbij van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur.
 • Helaas moeten we weer op zoek naar een trainer voor onze senioren. Bjorn Schilder heeft vorige week vrijdag aangegeven zijn trainerschap bij de v.v. T.F.S. niet met zijn werk te kunnen combineren. De procedure is intussen opgestart. Tot op heden heeft er één trainer op de vacature gereageerd.
 • De senioren spelen hun laatste thuiswedstrijden op zaterdag 20 en 27 mei a.s. De aanvang van beide wedstrijden is 14.30 uur. Het gaat om de derde plaats in de competitie.
 • We hadden bij de gemeente gehoord dat ons hoofdveld “over de kop” zou gaan. Dit blijkt helaas niet het geval te zijn. Wel is ons intussen een grondige opknapbeurt beloofd.
 • Aanstaande vrijdagavond 19 mei is ons jaarlijkse veteranentoernooi. Er hebben zich 10 teams voor het toernooi ingeschreven. Uiteraard is deze avond iedereen van harte welkom op ons sportcomplex. Na afloop is er een groots veteranenbal in ons clubhuis.
 • Op vrijdagavond 9 juni a.s. organiseren we een reünie in ons clubhuis met de spelers welke in de jaren zeventig met oud Kompenijster Roelof Smeding hebben gevoetbald. De reünie begint om 16.00 uur en is in ons clubhuis.
 • De seizoenafsluiting van onze jeugd is op zaterdag 10 juni a.s. Nadere info hierover volgt.
 • De traditionele vrijwilligersavond van de vv en de kv is op vrijdag 23 juni a.s.
   

Veteranentoernooi v.v. T.F.S.

Op vrijdagavond 19 mei a.s. organiseert de toernooidirectie weer het jaarlijkse 45+ toernooi op ons sportcomplex. Men speelt op een klein veld 7 tegen 7. Met een achttal ploegen uit de naaste omgeving beloofd dit een mooi voetbalgebeuren te worden. Na afloop is er een verloting met mooie vleesprijzen en begint het “veteranenbal” in ons clubhuis. Met de plaatselijke dj. P.P. en de dames van de voetballers achter de bar proberen we er weer een mooi feest van te maken!

Rabobank Clubkas Campagne

Als voetbalvereniging hebben we ons ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Begin juni krijgen de leden van de Rabobank een stemkaart in de brievenbus om in de periode van 13 t/m 27 juni op hun favoriete club te kunnen stemmen. Uiteraard hopen wij als v.v. T.F.S. op zoveel mogelijk stemmen. Iedere stem op onze club is namelijk geld waard. Op die manier krijgen we geld binnen voor het door ons gestelde doel: het aanschaffen van twee goals, ballen en tenues voor onze huidige mini-pupillen. Voor meer info kijk op www.rabobank.nl/dfo

Reünie oud-spelers v.v. T.F.S.

Op initiatief van oud Kompenijster voetballer Roelof Smeding organiseren we op vrijdag 9 juni a.s. een reünie voor de spelers welke in de jaren zeventig ooit met Roelof in het team gevoetbald hebben. Roelof is woonachtig in Mexico en komt in juni een aantal weken naar Nederland. De oud-spelers welke voor de reünie worden uitgenodigd zijn: Freerk Bethlehem, Bonne Aans, Arie Bouma, Imme Nijboer, Aalsen van der Weg, Sietse v.d. Veen, Wieke Kats, Pier Meijer, Hinne Krans, Gerrit Bargerbos, Rob Combee, Piet Aans, Jitse Spa, Klaas Weening, Sjoerd v.d. Heide, Nico van der Heide, Keimpe Bouma en Frits Kats. Ook de trainers Rienk Bosma en Appie Alberda worden voor de reünie itgenodigd. Als er meer spelers zijn die ooit bij T.F.S. met Roelof in een team gevoetbald hebben, horen we dat graag. Uiteraard zijn ook deze spelers van harte welkom op de reünie. Graag even bellen naar 06-22805296.

De reünie is in ons clubhuis en begint om 16.00 uur. Genoemde personen krijgen allemaal nader bericht over het programma. Ideeën m.b.t. de invulling van het programma zijn van harte welkom.

Nieuwe opzet pupillenvoetbal

De KNVB start het komende seizoen met nieuwe wedstrijdvormen voor de pupillen. Voor ons als vereniging betreft dit de pupillen van onder de 8 en onder de 9 jaar. Deze kinderen gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams (6 tegen 6), waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het voetbalplezier en de ontwikkeling van ieder kind. Nieuw bij deze vorm is de rol van de spelbegeleider. In bijgevoegd artikel van de KNVB staat de rol van de spelbegeleider nader omschreven.

Vraag: wie wil ons helpen als spelbegeleider? Je kunt je aanmelden bij Rick Ypma, tel. 06-14752622.

Pieter Postma