Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - 22 mei 2017

Gepubliceerd op 7 mei 2017 om 12:31

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - 22 mei 2017

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 22 mei a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.

Aanvang: 20:00 uur 

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag najaarsvergadering (14 november 2016)

4. Status begroting seizoen 2016 – 2017

5. Begroting seizoen 2017 – 2018

6. Vaststelling contributie seizoen 2017 – 2018 (voorstel: terug naar het niveau van seizoen 2015-2016 > sen. 165,00 euro)

7. Sponsorcommissie

8. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar Henk de Jong (secretaris).
  • Aftredend en niet herkiesbaar René Nijboer. René blijft wel materialenbeheerder.
  • Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Wiepie Nijboer. Het bestuur stelt voor Nick de Roos te benoemen als algemeen bestuurslid senioren.
  • Het bestuur stelt voor Rick Ypma te benoemen als algemeen bestuurslid jeugdzaken.
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Henk de Jong.
  • Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2017-2018

9. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2017-2018

10. Wie doet wat binnen de vereniging (organisatiestructuur)

11. Kantinezaken

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Pieter Postma - 5 mei 2017