Uitnodiging ledenvergadering 3 juni 2019

Gepubliceerd op 27 mei 2019 om 17:19

Hallo allemaal,

Hierbij wil ik alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering op maandag 3 juni a.s. Dit om 20.00 uur in ons clubhuis.

Een van de belangrijkste punten op de agenda is die van de status m.b.t. de bouw van het nieuwe MFC op ons huidige sportcomplex. Dit betreft de bouw van een school, sportzaal, gezamenlijke ontmoetingsruimte (kantine), kleedruimtes en opbergruimtes plus de aanleg van gezamenlijk kunstgrasveld van de kv en de vv. Als vv kunnen we hier ‘s winters op trainen en de jeugd t/m JO10 kan er eventueel zijn wedstrijden op gaan spelen. De kv kan er in de zomerperiode op trainen en er hun wedstrijden op spelen. Voor dit hele project, inclusief de aanleg van het kunstgrasveld en het parkeerterrein, is recentelijk vanuit de gemeente een budget van 4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag zal het totale project gerealiseerd moeten worden.

Het addertje onder het gras: dit alles volgens het gemeentelijk beleid met een eigen bijdrage vanuit de sportverenigingen voor de aanleg van het kunstgrasveld (25 % van de aanlegkosten + aanleg verlichting).

Belangrijk is wat voor financiële consequenties dit heeft voor onze vereniging. Met de huidige financiële middelen gaan we tijdens de vergadering bekijken wat er allemaal wel/niet mogelijk is. Uiteindelijk zullen we hier als vereniging een besluit in moeten nemen. Vandaar dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen naar deze vergadering komen.

Met vriendelijke sportgroet,

Pieter Postma

 

PLAATS: CLUBHUIS V.V. T.F.S.

AANVANG: 20.00 UUR.

AGENDA:

Opening

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag najaarsvergadering (12 november 2018)
 • Status begroting seizoen 2018 – 2019
 • Begroting seizoen 2019 – 2020
 • Vaststelling contributie seizoen 2019 – 2020
 • Financiering/exploitatie nieuw te bouwen MFC met gezamenlijk kunstgrasveld voor de kv en de vv. (wat kunnen/willen we als voetbalclub).
 • Sponsorcommissie
 • Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Pieter Postma (voorzitter).
  • Het bestuur stelt voor Frits van der Meer te benoemen als bestuurslid sponsorzaken.
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Alfred Maychrzak.
 • Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2019-2020
 • Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2019-2020
 • Activiteiten seizoen 2019-2020
 • Wie doet wat binnen de vereniging (organisatiestructuur)
 • Kantinezaken
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur,
Pieter Postma 19 april 2019