Clubnieuws april 2020

Gepubliceerd op 23 april 2020 om 18:10

Van onze voorzitter:

Hallo allemaal,

Het jaar 2020 gaat nu, eind april, al als een memorabel jaar in onze boeken. Het jaar begon voor ons met de inbraak in ons clubhuis, vervolgens kwam de coronacrisis en nu zitten we ook nog met een lange periode van droogte….. Het ergst van dit alles is uiteraard het coronavirus, het virus wat wereldwijd duizenden levens heeft gekost en ons gehele sportgebeuren en dagelijkse leven heeft geruïneerd. Gelukkig is tot nu toe de naaste omgeving voor zover bij mij bekend bespaard gebleven van het coronavirus. Er zijn verenigingen waar meerdere vrijwilligers als gevolg van het virus overleden zijn. Ik moet er niet aan denken dat dit ook bij ons zou gebeuren…… Daarom nogmaals, let op je eigen gezondheid maar denk bij je dagelijks handelen ook aan de gezondheid van anderen! Hoewel het soms best moeilijk is vraag ik hierbij iedereen de richtlijnen vanuit de regering, de KNVB, de gemeente en onze eigen club op te volgen. Hopelijk kunnen we dan in september weer los: jong en oud!

Wat betekent dit alles voor ons als voetbalvereniging?

Sportief gezien is het seizoen 2019-2020 afgesloten en gaan we ons alvast richten op het komende seizoen. Tot 1 september a.s. wordt er in Nederland niet gevoetbald, dus ook niet op ons sportcomplex “It Trefpunt”. Het sportcomplex en ons clubhuis zijn tot nader bericht gesloten.

Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten om kinderen en jongeren vanaf 29 april a.s. de ruimte te geven voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden). Dat wil zeggen:

 

  • Onze jeugdleden tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Onze jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding met elkaar buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • De gemeente heeft als reactie daarop toestemming gegeven het B-voetbalveld en het korfbalveld (tot het moment dat daar de aanleg van het kunstgrasveld begint) te gebruiken als trainingsveld.
  • Het is nu aan de jeugdcommissie om te kijken wat wel/niet mogelijk is vanaf 29 april. Nadere informatie hierover volgt via de jeugdcommissie.
  • De gemeente blijft zorgen voor handhaving rondom de RIVM-richtlijnen en rondom overlast en veiligheid.
  • Alle geplande bijeenkomsten en activiteiten welke nog voor dit seizoen gepland stonden zijn afgelast.
  • Onze maandelijkse bestuursvergaderingen zijn tegenwoordig digitaal: dit alles vanuit de huiskamer.
  • Het houden van onze algemene ledenvergadering in ons clubhuis zal wellicht in juni nog niet mogelijk zijn. Het alternatief is deze digitaal te organiseren. Nader bericht over het hoe en wanneer volgt half mei na de persconferentie van onze premier.

 

Financieel gezien is het seizoen 2019-2020 zeker nog niet afgesloten. Qua vaste kosten en gederfde inkomsten kost de crisis ons dit seizoen 4.000 euro. T.o.v. vorig seizoen hebben we dit seizoen in de kantine 40 % minder omzet gedraaid. Dit betekent dus een fors lagere winstuitkering aan het begin van het komende seizoen. Als vereniging zullen we daarom onze begroting voor het volgende seizoen moeten gaan aanpassen. Gelukkig heeft de verkoop van de voorraad uit de kantine onlangs nog 730 euro opgeleverd. Toch nog een kleine meevaller…. Mochten we in september weer als vanouds gaan voetballen dan zullen de totale kosten als gevolg van de crisis naar schatting 10.000 euro bedragen.

Ter compensatie van deze financiële tegenvaller hebben we deze week besloten via het noodloket van het Rijk een aanvraag in te dienen voor de eenmalige tegemoetkoming van de 4.000 euro. Ook gaat onze penningmeester proberen een gedeelte van het loon van onze hoofdtrainer terug te krijgen.

Verder hebben we als gezamenlijke sportverenigingen een verzoek bij de gemeente ingediend om de huur van de velden over het 2de halfjaar van dit seizoen niet in rekening te brengen. Binnenkort beslist het college over dit verzoek.

Gelukkig zijn er altijd nog mensen die zich tijdens de coronacrisis voor de club inzetten. Zo is Frits van der Meer namens de sponsorcommissie met meerdere vrijwilligers bezig in klein groepsverband nieuwe reclameborden op te hangen. Ook het scorebord en de dug outs worden aangepakt. Zodra we weer beginnen ziet alles er dus weer piekfijn uit. Hulde aan de vrijwilligers en sponsoren die dit alles voor onze club doen!

Verder is Frits met zus Linda actief bezig op sociaal media. Sinds deze week wordt er wekelijks een sponsor en vrijwilliger in het zonnetje gezet. In sombere tijden als deze een prima initiatief!

 

voorbereidingen nieuwe seizoen

Zoals al eerder aangegeven zijn we intussen al begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Zo hebben we besloten nog dit seizoen twee verplaatsbare jeugddoelen en een seniorendoel aan te schaffen. Deze kunnen komend seizoen o.a. gebruikt worden op het nieuwe kunstgrasveld.

 

aanleg kunstgrasveld

De komende maand begint men met de aanleg van het kunstgrasveld op het huidige korfbalveld. Hoofdgebruiker van het kunstgrasveld wordt de korfbalvereniging. Gedurende de wintermaanden als de korfbal in de zaal zit kunnen wij als voetbalvereniging gebruik maken van het kunstgrasveld. Verder kan de jeugd t/m de JO10 op het kunstgras hun wedstrijden spelen.

Ondanks de coronacrisis zitten we qua planning van de bouw van ons nieuwe MFC op schema. Vanuit de voetbalvereniging hebben onlangs een tiental vertegenwoordigers deelgenomen aan een digitale sessie waarbij met de architect naar de indeling van het nieuwe gebouw is gekeken. We gaan ervan uit dat we dit najaar met de bouw kunnen beginnen.

 

Tot slot: voor wat betreft het komende seizoen hopen we dat al onze leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters ons club trouw blijven en ons zullen blijven steunen. Alleen dan zullen we deze crisis als relatief kleine voetbalclub overwinnen. Dit in een periode dat alles onzeker lijkt….

En wat betreft de inbraak: na aangifte hebben we hier niets meer van gehoord…. En vroeger als ooit zijn we begonnen de velden te besproeien vanwege de droogte…… Toch niet normaal dit alles?

Heb je vragen over het hoe en wat binnen de club? Twijfel niet en stuur een mail retour naar pieterpostma@hetnet.nl Uiteraard mag je ook even bellen/appen met 06-22805296

 

Met vriendelijke sportgroet,

Pieter Postma (voorzitter v.v. T.F.S.)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.