Clubnieuws mei 2021

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 17:00

Hoe verder sporten in teamverband?

De KNVB Regio cup voor senioren gaat helaas niet door. Voor wat betreft de jeugd is er nog hoop. Hieronder het meest recente bericht vanuit de KNVB.

'We realiseren ons dat het met de aangekondigde versoepelingen per 19 mei ontzettend lastig gaat worden de KNVB Regio cup voor jeugd te organiseren zoals we dat het liefst zouden zien: in de periode mei/ juni enkele wedstrijden per team spelen in kleine poules op basis van een regionale indeling. Maar ons voetbalhart blijft kloppen, daarom willen we de KNVB Regio cup voor de jeugd nog niet definitief annuleren. De komende dagen bekijken we wat er nog mogelijk is, eventueel in afgeslankte vorm. Volgende week nemen we een definitief besluit en informeren we iedereen vanzelfsprekend zo snel als mogelijk.'

 

Status trainingen

Sporten, c.q. bewegen is belangrijk voor jong en oud. Voor zover mogelijk mag er de komende (zomer)maanden in overleg met het bestuur doorgetraind worden. Trainen mag zowel op het kunstgrasveld als op veld 2. Ook de spelers van boven de 27 jaar mogen na 19 mei weer in groepsverband gaan trainen. Dit met in acht neming van de 1,5 meter afstand. De 45+ heeft aangegeven de training weer te willen oppakken.

 

Nieuwe trainer senioren

Trainer Henk Woudstra heeft in april aangegeven te willen stoppen als trainer bij TFS. In april heeft trainer Henk Woudstra aangegeven te stoppen als trainer.

Een vacature is geplaatst op Voetbal Noord maar heeft helaas geen reacties opgeleverd. Gelukkig waren er nog twee kandidaat trainers die zich telefonisch hadden aangemeld. Beide hadden voor komend seizoen al een club. We hebben onlangs met beide gesproken over de mogelijkheden.

In overleg met de spelersgroep is besloten Kompenijster André van der Veen te benoemen als hoofdtrainer. Dit met Sjaak Loopstra als assistent. Allen beschouwen het als een soort overbruggingsjaar. In december gaan we praten over hoe verder.

Wouter Kats is ook het komende seizoen grensrechter van TFS 1. Daarmee is de begeleiding compleet.

 

TFS op zoek naar trainer JO16

De jeugdcommissie is voor het komende seizoen op zoek naar een jeugdtrainer voor de JO16. Het betreft de oudste jeugdgroep binnen onze vereniging, d.w.z. onze toekomst! Mede daarom zijn we op zoek naar een gediplomeerde trainer van buiten de vereniging. Een trainer die ook de jeugdtrainers van de overige teams kan ondersteunen. Een advertentie op Voetbal Noord heeft helaas nog geen reactie opgeleverd. Mocht je een geschikte kandidaat weten dan graag even contact opnemen met voorzitter Geert Drost van de jeugdcommissie. Dit via de mail famdrost@live.nl of via 06 20604556. 

 

Algemene ledenvergadering

Onze algemene ledenvergadering staat gepland op maandag 21 juni a.s. Hoe we dit gaan organiseren is nog even afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Nader bericht hierover volgt rond 7 juni a.s. 

De agenda van deze ledenvergadering is te vinden op: https://www.vv-tfs.nl/nieuws/673348_uitnodiging-algemene-ledenvergadering-21-juni-2021 

 

Onderhoud sportveld

De klusgroep is bezig de achterste ballenvanger weer recht en vast te zetten. De gemeente zorgt vervolgens voor een nieuw vangnet. De bevestigingsbouten (ankers) zaten hiervan los. De gemeente heeft ook aangegeven binnenkort een natte plek op het veld te gaan aanpakken. 

 

Potgrondactie

Vanwege de coronaperikelen verliep de verkoopactie op zaterdag 20 maart jl. iets anders dan gepland. Op dit moment hebben we nog 21 zakjes potgrond in de verkoop. De potgrond is te bestellen bij Pieter Postma via 06 22805296

Kosten potgrond:
1 zak van 20 liter voor €2,50
4 zakken voor €7,50
6 zakken voor €10,00
Vandaag besteld, morgen in huis!

 

Planning bouw MFC

Week 20: beton storten vloeren/fundering
Week 21: aanbrengen eerste staalconstructies

Algemene waarschuwing:

let tijdens de bouw op het vele en zware bouwverkeer rond en op het sportcomplex. De bedoeling is dat het gebouw eind dit jaar klaar is. Als voet- en korfbalvereniging zullen we als eerste het nieuwe gebouw in gebruik nemen. Daarna start de sloop van het huidige gebouw en de aanleg van het schoolplein en het parkeerterrein. De planning is dat de school na de meivakantie van 2022 naar de nieuwe school verhuisd.

 

Stichting “It Trefpunt”

Deze nieuwe stichting is na realisatie van het MFC verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de centrale ontmoetingsruimte (incl. keuken), de kleedgelegenheid en materialenopslag van de buitensport. De oude stichting wordt in 2022 opgeheven.

In het stichtingsbestuur zit minimaal 1 lid van de voetbalvereniging, 1 lid van de korfbalafdeling en 1 lid van Plaatselijk Belang (bij voorkeur bestuursleden). Zij vertegenwoordigen de belangen van de drie partijen.

De bouw van het nieuwe MFC wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende subsidieverstrekkers: IMF Provincie, de Stichting Doen, de Rabobank, het Jan Roelof Geertsma fonds, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, het Prins Bernhard cultuurfonds, Vermilion, het Oranje fonds en het VSB fonds. Hiervoor onze dank!

De nieuwe stichting heeft een eigen mailadres: stichtingittrefpunt@gmail.com

Voor vragen e.d. richting stichtingsbestuur kun je gebruik maken van dit mailadres.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Sietse Wijbenga (voorzitter), Pieter Postma (secretaris), Stefan van Meerveld (penningmeester), Carin v.d. Mei en Sjoerdtje Leistra