Algemene ledenvergadering 21-12-21

Gepubliceerd op 8 december 2021 om 19:12

Hierbij nodigen we onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op dinsdag 21 december a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.
Aanvang: 19:30 uur


Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukke
 3. Notulen voorjaarsvergadering 21 juni 2021
 4. Jaarverslag seizoen 2020-2021
 5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2020-2021
 6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2020-2021
 7. Jaarverslag kantine seizoen 2020-2021
 8. Verslag kascommissie kantine
 9. Benoeming kascommissie kantine
 10. Jaarverslag penningmeester seizoen 2020-2021
 11. Verslag kascommissie (Teake Veenstra en Henk de Jong)
 12. Benoeming kascommissie
 13. Materialenbeheer (vacature materialenbeheerder)
 14. Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal
 15. Activiteiten seizoen 2021 - 2022
 16. Overgang oude complex naar het nieuwe MFC: bespreking (financiële) consequenties.
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma 5 december 2021