Clubnieuws december 2021

Gepubliceerd op 18 december 2021 om 10:57

Hallo allemaal,

Zoals iedereen wellicht begrijpt mogen/kunnen we door de huidige coronamaatregelen tot zeker 15 januari a.s. geen activiteiten organiseren. Dit betekent voorlopig geen algemene ledenvergadering, geen carbidschieten op het sportveld en geen nieuwjaarsreceptie. Conform de huidige coronamaatregelen is ons sportcomplex na 17.00 uur gesloten. Trainen mag/kan tot 17.00 uur. Verder kan de zaterdag gebruikt worden om te trainen of voor het spelen van een inhaal- of oefenwedstrijd.

 

De eerste inhaalwedstrijd bij de senioren staat gepland op zaterdag 15 januari a.s. Het zal wellicht de laatste keer zijn dat we dan kunnen douchen in de bestaande kleedruimtes….. Uiteraard hangt alles weer af van de dan geldende coronamaatregelen. Ons clubhuis is i.v.m. de geldende coronamaatregel tot zeker 15 januari a.s. gesloten. Wellicht moeten we hierna over naar het nieuwe complex. Het begin van de sloop staat namelijk gepland op maandag 17 januari a.s.

Wat gelukkig wel door kan gaan is onze rolladeactie. Tot op dit moment zijn er al zo’n 100 rollades besteld. Bestellen kan nog t/m dit weekend (19 december)! Voor verdere informatie zie deze pagina.

 

Tot slot….

De overdracht van het gebouw staat gepland op donderdag 23 december a.s. Vanaf dat moment zijn we eigenaar van ons gedeelte van de bouw: 23 % van het totale oppervlak. Momenteel is men vanaf de Smidswei druk bezig met de aanleg van stroom en water. Volgende week wordt ook de riolering aangelegd. Uiteraard is dit alles best lastig voor ons allen. Daarom het verzoek, mede in het kader van je eigen veiligheid, het sportcomplex zoveel mogelijk te mijden. Na de aanleg is iedereen meer dan welkom!

Wat betreft de bouw van de berging hebben we een probleem: de metselaars hebben het elders te druk. Dit betekent dat alles wordt vertraagd en dat we de 17de januari wellicht, als het weer mag tenminste, niet bij kunstlicht kunnen trainen…..

Onze jeugd maakt veelvuldig gebruik van ons kunstgrasveld. Dat is prachtig om te zien en maakt ons blij als medegebruiker van het veld. met het gooien van vuurwerk op het kunstgrasveld zijn we echter minder blij. Hierbij dan ook het verzoek aan de jeugd geen vuurwerk op ons kunstgrasveld te gooien. Dit om brandschade/schroeiplekken te voorkomen. Hopelijk kunnen onze ouders de jeugd hierop attenderen. De eerste die hun er op attendeerde was onze burgemeester. Tijdens zijn werkbezoek aan ons dorp hoorde en zag hij de jeugd vuurwerk afsteken op ons mooie en het door hem geopende kunstgrasveld. Dit was hem een doorn in het oog.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Postma (voorzitter v.v.)

16 december 2021