Algemene Ledenvergadering 28-11-2022

Gepubliceerd op 20 november 2022 om 19:38

Hierbij nodig ik spelers, donateurs en ouders van onze jeugdleden uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 28 november a.s. Om de vergadering voor iedereen wat aantrekkelijker te maken wordt de vergadering niet in het MFC gehouden maar bij onze hoofdsponsor Handelsonderneming Bosma, oftewel bij Barry de Wagt op de Smidswei 51. We hopen op een volle kantine aldaar.

De bedoeling is om na de vergadering (21.15 uur) een rondgang door het bedrijf te maken. Daarna hebben we nog een gezellige nazit in de kantine van Handelsonderneming Bosma en staan we even stil bij het 35 jarig sponsorschap van dit bedrijf.

Pieter Postma
Voorzitter V.V. T.F.S.

 

PLAATS: kantine handelsonderneming Bosma (Barry de Wagt)

AANVANG: 20.00 UUR.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsvergadering (1 juni 2022)
 4. Jaarverslag seizoen 2021-2022
 5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2021-2022 (Geert Drost)
 6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2021-2022 (Geert Nijboer)
 7. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021-2022
 8. Verslag kascommissie (Henk de Jong en Fokke Postma)
 9. Benoeming kascommissie
 10. Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal seizoen 2022-2023
 11. Activiteiten seizoen 2022-2023
 12. Vrijwilligerswerk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Excursie bij hoofdsponsor Barry de Wagt
 16. Gezellige nazit in kantine hoofdsponsor

Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma
12 november 2022