Clubnieuws mei 2024

Gepubliceerd op 16 mei 2024 om 20:02

Het voetbalseizoen loopt al bijna weer ten einde. Wat gaat de tijd snel…… Wat resteert zijn nog een aantal competitiewedstrijden, toernooien, de algemene ledenvergadering en de vrijwilligersavond met de korfbalvereniging. Wat betreft het 1ste elftal is de doelstelling van 20 punten gehaald en mogen we spreken van een geslaagd seizoen. Ze hebben hun Chinees buffet verdiend. Het 2de elftal heeft momenteel 18 punten. Met nog een wedstrijd te gaan kan de doelstelling van 20 punten nog gehaald worden en dan is ook voor hun het seizoen geslaagd.

De jeugd heeft weer een schitterend seizoen gehad met over het gehele seizoen gezien de JO14 als het meest succesvolle team. De JO8 heeft bij winst zaterdag alle wedstrijden in de laatste reeks gewonnen en mag dit vieren als kampioenschap. Een mooi bekroning op het werk van alle vrijwilligers rond dit talentvolle team.

Zoals de situatie nu is schuiven alle jeugdteams een jaar door en nemen we ook het komende seizoen weer met zes jeugdteams aan de competitie deel. Ook de kabouters staan te trappelen van ongeduld. Hoewel er een drietal ervaren spelers stoppen met voetballen blijft het aantal senioren teams gelijk. Er komen namelijk ook weer een drietal oud spelers van TFS bij. M.a.w. we gaan vol goede moed ons jubileumjaar tegemoet.

Mede naar aanleiding van ons verzoek om de trainingscapaciteit aan te passen heeft de gemeente in het najaar van 2023 een capaciteitsonderzoek op de gemeentelijke sportcomplexen uitgevoerd. Op basis van het aantal leden, c.q. teams, werd bij ons een tekort aan trainingscapaciteit geconstateerd. In overleg met de gemeente is daarop besloten het 2de veld weer gebruiksklaar te maken als trainingsveld. De gemeente is onlangs dan ook begonnen met het gebruiksklaar maken van veld 2. Om er het gehele seizoen op te kunnen trainen zullen er lichtmasten met ledverlichting rond het veld moeten komen. Deze moeten we zelf betalen. In onze jaarvergadering op 27 mei a.s. gaan we kijken of dit financieel haalbaar is. Dit met het nodige vrijwilligerswerk. In de vergadering valt het besluit wel/niet te investeren in verlichting rond het 2de veld. Wat betreft het huidige trainings- en hoofdveld blijft de verlichting zoals hij is, m.a.w. daar gaan we niet investeren in ledverlichting.

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 27 mei a.s.

 

Ten slotte nog iets over ons jubileum. In het laatste weekend van augustus gaan we ons 75-jarig jubileum vieren. Op donderdagavond 29 augustus is er in het MFC een receptie voor genodigden. Vrijdag 30 augustus staat in het teken van de jeugd. Dit met medewerking van Sc Heerenveen. Op zaterdag 31 augustus vieren we het jubileum met de senioren. Daarbij wordt er een 7 tegen 7 toernooi georganiseerd met aansluitend een Chinees buffet. Na afloop is er livemuziek in ons MFC. Intussen is de jubileumcommissie, samen met de sponsorcommissie, druk bezig met het samenstellen van een jubileumgids. Deze gids wordt in augustus huis aan huis in de Kompenije verspreid. Informatie betreffende ons jubileum is te vinden op onze website onder het “kopje” Jubileum TFS.

Namens het bestuur,
Pieter Postma

 

OPBRENGST POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE

De opbrengst was dit jaar € 842,00. Iedereen bedankt voor de deelname aan deze jeugd sponsor actie!

 

Biljarten (wekelijks op de donderdagavond)

M.I .v. 4 april is het wekelijks op de donderdagavond dorpsbiljarten in de ontmoetingsruimte van het MFC. Iedereen is van harte welkom om te komen biljarten. We beginnen om 20.00 uur.