Najaarsvergadering 13 november 2017

Gepubliceerd op 17 oktober 2017 om 15:28

Hierbij nodigen we onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 13 november a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen voorjaarsvergadering (22 mei 2017)
4. Jaarverslag seizoen 2016-2017
5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2016-2017 (Rick Ypma)
6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2016-2017 (Geert Nijboer)
7. Jaarverslag kantine seizoen 2016-2017 (Baukje Bethlehem)
8. Verslag kascommissie kantine (Ingrid Buursma)
9. Benoeming kascommissie kantine
10. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016-2017 (incl. status begroting seizoen 2017-2018)
11. Verslag kascommissie (Rutger Huisman en Klaas Weening)
12. Benoeming kascommissie
13. Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal seizoen 2017-2018
14. Activiteiten seizoen 2017-2018

  • Pauze

15. Status bouw MFC
16. Stemming: wel/geen kunstgrasveld in het seizoen 2020-2021?
17. Rondvraag
18. Sluiting

Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma
5 oktober 2017