Clubnieuws januari 2018 (nr2)

Gepubliceerd op 24 januari 2018 om 16:50

Hallo allemaal,

Op het moment dat ik dit schrijf staat de tweede helft van het voetbalseizoen op het punt van beginnen. Winter hebben we tot nu toe nauwelijks gehad, regen des te meer. Hierdoor zijn meerdere trainingen en oefenwedstrijden komen te vervallen. Een kunstgrasveld zou uitkomst bieden, alleen daar moeten we nog even op wachten. Hopelijk worden binnen twee jaar onze ambitieuze plannen gerealiseerd en hebben we dan ook in de Kompenije een kunstgrasveld waarop getraind en gevoetbald kan worden. Dit alles in combinatie met het in 2019 nieuw te bouwen MFC (inclusief school).

Presentatie nieuwe tenues jeugd en sponsoren

Op zaterdag 3 maart a.s. worden de nieuwe tenues van de jeugd gepresenteerd. Nadere info betreffende deze presentatie volgt via de jeugdcommissie.

De sponsoren van de tenues, trainingspakken en sporttassen zijn: Meja bouw- en montagebedrijf, Stienstra jachtschilderwerken, gevelrenovatie Postma & Nijboer, vleesbedrijf de Vries en Veenstra internetdiensten. Uiteraard gaat onze dank uit aan deze Kompenijster sponsoren. Zij denken aan ons en hopelijk wij aan hun!

Wat betreft de sponsorcommissie zijn we op zoek naar versterking. Op dit moment zitten Geert Nijboer en Rutger Huisman met zijn tweetjes in de commissie. Het gaat met name om mensen die voor bord- en wedstrijdbalsponsoren kunnen zorgen. Het zou mooi zijn dat we het hoofdveld rondom van reclameborden zouden kunnen voorzien. Bovendien is het een mooie bron van inkomsten. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Blessures 

Binnen de senioren zijn op dit moment meerdere spelers langdurig geblesseerd. Dit is lastig voor de betrokkenen omdat ze niet kunnen voetballen maar ook lastig voor ons als voetbalclub. Door de vele blessures binnen het eerste hebben we bijvoorbeeld moeite het tweede elftal te laten voetballen. Dit is wat we als bestuur graag willen voorkomen.
Mede daarom hebben we contact gezocht met Fitaal in Drachten. De bedoeling is dat sporters met een blessure zich op een aangegeven sportspreekuur kunnen melden en dat een (sport)fysiotherapeut een eerste (gratis) screening van de blessure doet en advies geeft. Met Fitaal gaan we binnenkort op zoek naar een optimale medische begeleiding van sporters. Nader bericht volgt zodra er meer bekend is.

Gezocht: nieuwe leden

Om het genoemde spelersprobleem op te lossen zijn we op zoek naar nieuwe leden. Om onze leden actief bij de ledenwerving te betrekken hebben we onlangs tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat leden die tijdens het seizoen voor een of meerdere nieuwe spelende leden zorgen het daarop volgende seizoen slechts de helft van de contributie betalen. Uiteraard hopen we dat dit ons een aantal nieuwe leden gaat opleveren.

Verder hopen we op korte termijn dat de spelers van de 45+ bereid zijn zo nu en dan in het tweede te voetballen zodat iedereen zijn wedstrijden kan voetballen. Uiteindelijk ben je lid om te voetballen…….

Komende seizoen

Wat betreft het komende seizoen hebben de spelers en trainer van de zaterdag 1 onlangs aangegeven op dezelfde voet verder te willen gaan. Dit seizoen zien we als een leerjaar, het komende seizoen proberen we echt mee te doen. Met de nodige versterking die ons beloofd is gaan we dus ook volgend seizoen in de huidige vijfde klasse spelen. Als bestuur hebben we dit geaccepteerd en gaan we mee in deze mooie uitdaging. 

Nieuws jeugd

Na een lange zoektocht is de jeugdcommissie er in geslaagd naast Rick Ypma een tweede trainer voor de JO13 te vinden. Met ingang van heden is Martin Wijbrandi op maandag de trainer van de JO13. De training begint om 17.15 uur. De training op donderdag is ongewijzigd. Wij wensen Martin veel succes binnen de club.

Ook binnen de jeugd zijn we zowel op de korte termijn als de lange termijn op zoek naar spelers. Lid worden van onze voetbalvereniging kan al vanaf 5 jaar. De 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom.

Nieuwe leden kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554. Bert verzorgt namelijk onze ledenadministratie.

Nieuws dames

Het damesteam heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Helaas zijn meerdere wedstrijden om diverse redenen afgelast met als gevolg een druk programma voor de rest van het seizoen. Ook bij de dames kunnen we op weg naar het beloofde kampioenschap nog wel wat versterking gebruiken.

3 maart | Groot onderhoud

Op zaterdagmorgen 3 maart a.s. staat er groot onderhoud gepland van ons sportcomplex waarbij we reclameborden, tegelpaden en het gebouw schoon gaan maken. We beginnen om 9.30 uur en eindigen om 12.00 uur. Hierbij nodigen we onze leden, jeugdouders en vrijwilligers uit voor deze jaarlijkse schoonmaakactie. Graag zelf wat materiaal meenemen. Een hoge drukspuit bijvoorbeeld om het gebouw schoon te spuiten zou mooi zijn. Vele handen maken licht werk, m.a.w. ……….. Uiteraard is ook de korfbalvereniging uitgenodigd om ons te komen helpen.

BHV of EHBO diploma?

Als bestuur zouden we graag willen weten wie er binnen de club over een geldig BHV of EHBO diploma beschikt. Bij eventuele ongevallen rond of op het voetbalveld is het namelijk mooi te weten wie we om assistentie kunnen vragen. Je kunt je aanmelden bij het bestuur of via beantwoording van deze mail.

Belangrijk om te weten: sinds kort staat er ook een EHBO koffer in het materialenhok. Verder staat er een EHBO koffer onder de bar in ons clubhuis. In de vriezer in de keuken liggen “koelzakken”. Vanuit het bestuur zorgt Rick Ypma voor de nodige aanvulling van deze EHBO-koffers.

Kantinenieuws 

De omzet van ons clubhuis is t.o.v. van het vorige seizoen met 55 % gestegen. Het aandeel van de voetbalvereniging is daarin bijna 70 %, m.a.w. aan het einde van het seizoen bij de winstverdeling van ons clubhuis is onze penningmeester waarschijnlijk spekkoper.  Dit alles wordt sinds kort bijgehouden door Stefan van Meerveld.

Stefan is onlangs bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als tweede penningmeester van de voetbalvereniging. Dit als beheerder van de bank- en spaarrekeningen van ons clubhuis en de overkoepelende stichting. We hebben als bestuur Stefan gevraagd te kijken naar de mogelijkheden qua tv in ons clubhuis. Het resultaat is dat er op 1 februari een monteur van KPN komt om het een en ander te installeren. Uiteindelijk blijken de kosten lager te zijn dan de huidige gemaakte kosten.

Met het drukke programma voor de boeg zullen er ook weer mensen achter de bar van ons clubhuis moeten staan. Daarbij doe ik weer een beroep op de spelers en ouders van onze jeugdleden. Zodra het volledige (jeugd)programma bekend is krijgt iedereen bericht over wanneer hij/zij staat ingedeeld. Verder stuur ik wekelijks een bericht aan de betrokkenen voor het rooster van de aankomende week. Dit ter herinnering en om problemen qua bezetting te voorkomen.
Bij het draaien van clubhuisdienst is het belangrijke de instructie in de blauwe map op de bar te lezen. Doe het: dit ter voorkoming van vele vragen achteraf.

De sleutels van ons clubhuis kunnen afgehaald worden bij Jan v.d. Heide op de Smidswei 22 (tegenover de inrit van ons sportveld). Mocht Jan niet thuis zijn dan kun je mij bellen op 06-22805296 of 0512-340423 en kom ik ons clubhuis openen.

Wat betreft de instructie verantwoord alcoholgebruik het volgende. Op mijn verzoek van 27 november jl. hebben tot nu toe slechts vijftien personen gereageerd. Hierbij nogmaals het verzoek de test te doen en het certificaat naar ons op te sturen. Het kost je slechts een half uurtje van je tijd. Gewoon doen want daarmee help je eventuele problemen te voorkomen. Bovendien snap je dan dat we de verkoop van alcohol aan jongeren willen/moeten voorkomen.

Voor het maken van de test kun je gebruik maken van de volgende link: https://www.nocnsf.nl/iva

Klaverjassen

De vierde klaverjasavond van het winterseizoen is gewonnen door Gurbe Aardema. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 9 februari a.s. Dit om 20.00 uur.
Op mijn verzoek mee te denken qua activiteiten heeft een ouder gereageerd. De suggestie is nader onderzocht en intussen hebben we het een en ander voor de seizoenafsluiting op 9 juni a.s. gereserveerd. Het gaat om een minimaal twee uur durende activiteit voor jong en oud. Verdere suggesties qua activiteiten zijn van harte welkom.

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar doen we in mei/juni weer mee aan Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen daarbij stemmen op de vv TFS. Vorig jaar kregen we per stem 5 euro uitbetaald, m.a.w. hoe meer stemmen des te meer geld we verdienen. Nader bericht over de actie volgt te zijner tijd.

Opbrengst aardappelactie en update MFC

De aardappelactie heeft dit jaar 920 euro opgeleverd. Hiervoor onze dank. In het voorjaar proberen we huis aan huis potgrond te verkopen. De opbrengsten van al deze acties komen ten goede aan onze jeugd.

Wat betreft de voortgang van de bouw van het MFC valt nog weinig te melden. We zijn in afwachting van de ondertekening van het convenant.

Tot slot: onze afgesproken beleidszaken zijn te vinden op https://www.vv-tfs.nl/informatie/beleidszaken

 

Met vriendelijke sportgroet,

Pieter Postma (voorzitter v.v. TFS)

24 januari 2018