Ledenvergadering 4 juni 2018

Gepubliceerd op 28 mei 2018 om 18:17

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 4 juni a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.
Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag najaarsvergadering (13 november 2017)
4. Status begroting seizoen 2017 – 2018
5. Begroting seizoen 2018 – 2019
6. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019
7. Sponsorcommissie
8. Bestuursverkiezing
* Aftredend en herkiesbaar: Maeike Nijboer (penningmeester)
* Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Henk de Jong (secretaris)
* Het bestuur stelt voor ……….. te benoemen als secretaris.
* Het bestuur stelt voor Diny Jongsma-Hofstee te benoemen als algemeen bestuurslid
* Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Henk de Jong.
9. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2018-2019 (o.a. stand van zaken m.b.t. nieuwe trainer heren senioren)
10. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2018-2019
11. Activiteiten seizoen 2018-2019 (incl. jubileum augustus 2019)
12. Wie doet wat binnen de vereniging (organisatiestructuur)
13. Kantinezaken
14. Rondvraag

Sluiting
Namens het bestuur,
Pieter Postma


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.