Ledenvergadering 4 juni 2018

Gepubliceerd op 28 mei 2018 om 18:17

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 4 juni a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.
Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag najaarsvergadering (13 november 2017)
4. Status begroting seizoen 2017 – 2018
5. Begroting seizoen 2018 – 2019
6. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019
7. Sponsorcommissie
8. Bestuursverkiezing
* Aftredend en herkiesbaar: Maeike Nijboer (penningmeester)
* Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Henk de Jong (secretaris)
* Het bestuur stelt voor ……….. te benoemen als secretaris.
* Het bestuur stelt voor Diny Jongsma-Hofstee te benoemen als algemeen bestuurslid
* Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij secretaris Henk de Jong.
9. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2018-2019 (o.a. stand van zaken m.b.t. nieuwe trainer heren senioren)
10. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2018-2019
11. Activiteiten seizoen 2018-2019 (incl. jubileum augustus 2019)
12. Wie doet wat binnen de vereniging (organisatiestructuur)
13. Kantinezaken
14. Rondvraag

Sluiting
Namens het bestuur,
Pieter Postma

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.