Clubnieuws juni 2018

Gepubliceerd op 16 juni 2018 om 12:13

nieuwe trainer senioren

Het bestuur heeft onlangs de 31-jarige Hans Gellert uit Drachten benoemd als hoofdtrainer van de senioren. Dit als opvolger van Gerke Hoogeveen die het komende seizoen Boerakker gaat trainen. Hans heeft onlangs de benodigde trainerslicentie gehaald en was gedurende de afgelopen jaren als assistent-trainer werkzaam bij het eerste van Drogeham. Hans is met ons de uitdaging aangegaan om met de huidige groep spelers een stap richting middenmoot van de 5de klasse te maken.

 

sponsorloop 23 juni - Sponsorloop voor de jeugd van het voetbal

Het wielercomité organiseert dit jaar op zaterdag 23 juni a.s. een stratenloop. Dit voorafgaande aan het traditionele wielergebeuren. Als voetbalvereniging hebben we een sponsorloop aan deze stratenloop gekoppeld. De opbrengst is bestemd voor de jeugd. Alle jeugdleden hebben een intekenlijst ontvangen waarop de jeugdleden de naam, het adres en het bedrag van degene die sponsort kunnen neerzetten. De intekenlijst en het bijeengelopen sponsorgeld dient men voor 30 juni a.s. in te leveren bij Vivian Louwsma op de Trilker 4.

Voor de jeugd is de deelname aan de stratenloop gratis. Men kan zich tot uiterlijk 17 juni opgeven bij Vivian Louwsma. Dit via tel.: 06 54356548 (eventueel per app) of per mail: h.louwsma3@upcmail.nl

 

Programma 23 juni a.s.:

15.00 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2009, 2010 en 2011 (4 rondjes via de Skutslus).
15.15 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2006, 2007 en 2008 (6 rondjes via de Skutslus)
15.30 uur: Stratenloop jeugd geboren in 2003, 2004 en 2005 (8 rondjes via de Skutslus)
16.00 uur: Prijsuitreiking jeugd bij de jurywagen
16.00 uur: Start “grote ”stratenloop (15 jaar en ouder) over 3, 6 en 9 km via de Imerwijk/Klamersreed.
17.30 uur: prijsuitreiking “grote” stratenloop in de voorzaal van café Aans met livemuziek van “Grutte Geert”. Dit tot 21.30 uur.

 

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni jl. zijn Diny Jongsma en Alfred Maychrzak benoemd als bestuurslid. Diny gaat de belangen van de dames in het bestuur behartigen en Alfred wordt onze nieuwe secretaris. Dit als opvolger van Henk de Jong die deze functie in de afgelopen jaren vervulde. Verder werd Maeike Nijboer als penningmeester herbenoemd. Met de benoeming van Diny zijn alle geledingen in het nu zestallige bestuur vertegenwoordigd.

 

Ledenwerving V.V. T.F.S.

Zoals al eerder gezegd is onze voetbalclub volop in beweging…….. Zo komt er komend seizoen waarschijnlijk een derde seniorenelftal bij welke op de vrijdagavond gaat voetballen. Het betreft een grote groep jongens van de v.v. ONB welke via Frits v.d. Meer hebben aangegeven hier te willen voetballen. De jongens hebben ons toegezegd ook het eerste en tweede elftal daar waar nodig te steunen. Huidige leden die niet op zaterdag kunnen voetballen kunnen wellicht in de toekomst dus op de vrijdagavond voetballen. Dit alles in competitieverband.

Wat wel zeker is dat de Kompenijsters Remco v.d. Mei, Janco Booi en Jorrit Loopstra het komende seizoen de senioren komen versterken. Verder gaan we komend seizoen van start met een JO7 team. Ook voor de JO14 hebben zich een tweetal nieuwe jeugdleden aangemeld, m.a.w. qua aanmeldingen loopt het prima. We hebben echter nog wel een probleem. Bij onze oudste groep, de JO16 , hebben we een nijpend tekort aan spelers en begeleiders. Jeugdspelers rond de 14 en 15 jaar zijn bij ons van harte welkom om de JO16 op sterkte te kunnen laten voetballen. Mocht je iemand weten rond deze leeftijd dan horen we dat graag!

Om onze leden actief bij de ledenwerving te betrekken hebben we in november tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat leden die tijdens het seizoen voor een of meerdere nieuwe spelende leden zorgen het daaropvolgende seizoen slechts de helft van de contributie te betalen.

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 5 jaar. De 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich op de Pream 4 aanmelden bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12

 

Sportspreekuur

Heb je in het weekend een sportblessure opgelopen? Heb je pijnklachten tijdens of na het sporten? Of loop je al langer met een slepende blessure? Ga dan naar het sportspreekuur op de Sportlaan in Drachten. Je dient je vooraf aan te melden via sportspreekuur@fitaal.nl. De fysiotherapeut doet een eerste screening van de blessure en geeft advies. Deze screening is gratis. Een eventuele behandeling kan plaatsvinden bij Fitaal maar mag ook elders. Daar ben je als lid van de voetbalvereniging vrij in. Doe het in het belang van jezelf maar ook in het belang van de club. De spelers die we hebben zijn we namelijk allemaal nodig om met elkaar te kunnen voetballen.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.