Uitnodiging Ledenvergadering 12-11-2018

Gepubliceerd op 7 november 2018 om 14:05

Hierbij nodigen we onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 12 november a.s.

 

PLAATS: CLUBHUIS V.V. T.F.S.
AANVANG: 20.00 UUR.

AGENDA

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken (incl. verzoek tot rookvrije accommodatie)
 • Notulen voorjaarsvergadering (4 juni 2018)
 • Jaarverslag seizoen 2017-2018
 • Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2017-2018 (Rick Ypma)
 • Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2017-2018 (Geert Nijboer)
 • Jaarverslag kantine seizoen 2017-2018 (Stefan van Meerveld)
 • Verslag kascommissie kantine (Ingrid Buursma)
 • Benoeming kascommissie kantine
 • Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018 (incl. status begroting seizoen 2018-2019)
 • Verslag kascommissie (Rutger Huisman en Wiebe Wijbrandi)
 • Benoeming kascommissie
 • Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal seizoen 2018-2019
 • Activiteiten seizoen 2018-2019
 • Sportlink: het binden en verbinden van leden. Wel/niet het clubpakket aanschaffen?
 • Status bouw MFC, incl. school, sportzaal en upgrade huidige sportcomplex
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma 30 oktober 2018