Nieuws december 2018

Gepubliceerd op 15 december 2018 om 11:38

T.F.S. JO13 kampioen

Op zaterdag 1 december werd onze jeugd onder de 13 jaar, de JO13, najaar kampioen. De thuiswedstrijd tegen Drachtster Boys JO13 4 werd met 7-0 gewonnen. Ook de voorgaande wedstrijden werden allemaal gewonnen, m.a.w. het kampioenschap was meer dan verdiend. Iedereen gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Op onderstaande foto het kampioensteam, bestaande uit Martin Wijbrandi (trainer), Jesse Kats, Jan Jille de Boer, Hein v.d. Heide, Jinse Nicolai, Jehannes Nijboer, Senna v.d. Meulen, Yarnick Slaakweg, Tygo Bron (scheidsrechter), Timon Nijboer, Jacco v.d. Veen, Willem Streefkerk, Bauke Kuipers, Nyk de Wagt, Thymen van Kammen, Sjoerd Bouma en Rick Ypma (leider) op de versierde wagen door het dorp.

 

dames winterkampioen

Met maar liefst 27 punten uit 9 wedstrijden zijn de de TFS Dames winterkampioen. 

 

Opbrengst aardappelactie

De aardappelactie van de jeugd heeft onlangs ruim 1100 euro opgeleverd. Een geweldig resultaat! De eerstvolgende actie is de Poiesz actie. Als vereniging zijn we hiervoor ingeloot.

 

Joekie v.d. Mei winnaar 2de klaverjasavond

Op vrijdag 9 november organiseerde de v.v. T.F.S. de tweede klaverjasavond van het winterseizoen. Door verhindering van een aantal vaste klaverjassers hadden we deze avond slechts 9 kaartspelers. Winnaar werd Joekie v.d. Mei, een vrijwilliger binnen de club die binnen een aantal dagen twee jeugddoelen voor de JO7 fabriceerde. De winnaar ging met een mooi vleespakket van slagerij Vos naar huis. Leider in het tussenklassement is Wouter Kats.

Uitslag:
1 Joekie v.d. Mei 5542 punten
2 Wouter Kats 5282 punten
3 Wouter Bron 5262 punten
4 Johan Paulusma 4919 punten
5 Erwin Boiten 4577 punten
6 Wiebe Wijbrandi 4575 punten
7 Jark Otten 4458 punten
8 Pieter Postma (PP) 4414 punten
9 Pieter Postma 4104 punten

De volgende klaverjasavond is op vrijdag 11 januari a.s. Aanvang: 20.00 uur.

 

sportspreekuur

Heb je in het weekend een sportblessure opgelopen? Heb je pijnklachten tijdens of na het sporten? Of loop je al langer met een slepende blessure? Ga dan naar het sportspreekuur op de Sportlaan in Drachten. Je dient je vooraf aan te melden via sportspreekuur@fitaal.nl. De fysiotherapeut doet een eerste screening van de blessure en geeft advies. Deze screening is gratis. Een eventuele behandeling kan plaatsvinden bij Fitaal maar mag ook elders. Daar ben je als lid van de voetbalvereniging vrij in. Doe het in het belang van jezelf maar ook in het belang van de club. De spelers die we hebben zijn we namelijk allemaal nodig om met elkaar te kunnen voetballen.

 

Gezamenlijk werken aan de toekomst

De JO15 is momenteel op zoek naar spelers die het team op korte termijn komen aanvullen. Op dit moment zijn er 10 spelers/speelsters en dat is te weinig om te kunnen blijven voetballen. 14- en 15-jarigen zijn van harte welkom. Voor een eventuele proeftraining kan men zich aanmelden bij trainer Alfred Maychrzak, tel. 06-52846165.

 

Clubondersteuning Sportbedrijf Drachten.

Op woensdag 28 november jl. was een delegatie van het bestuur aanwezig op de tweede themabijeenkomst van Sportbedrijf Drachten. Op de agenda stonden o.a. de gratis clubondersteuning, een workshop succesvol leden werven, de btw-vrijstelling op sport en de nieuwe subsidiekansen voor sportverenigingen. Dit laatste is vooral belangrijk m.b.t. de bouw van het MFC met de nodige clubvoorzieningen. Bij een investering van boven de 25.000 euro komen we als sportvereniging in aanmerking voor 20 % subsidie.

Het Sportbedrijf Drachten is niet nieuw voor ons. Onlangs hebben we als bestuur een gesprek gehad met Kompenijster Wilco Boomsma die vanuit het Sportbedrijf de opdracht heeft om de inwoners van Drachtstercompagnie aan het sporten te krijgen. Op woensdag 21 november heeft Rick Ypma een vervolggesprek met Wilco gehad en zijn er een aantal vervolgafspraken gemaakt. Dat het werven van nieuwe leden meer is dan het doen van een oproep via het clubblad, de website, facebook of de beeldkrant werd ons op de 28ste duidelijk gemaakt. De meest succesvolle methode is om via een bepaald stappenplan te werk gaan. Daarbij spelen ook andere aspecten binnen de club een rol. Bijvoorbeeld: hoe gastvrij zijn wij als club en hoe zit het met het aantal vrijwilligers? Vandaar dat we ons dezelfde avond nog voor de gratis clubondersteuning betreffende een drietal thema’s hebben opgegeven. Onderdeel van een van die thema’s is het rookgedrag bij jeugdwedstrijden. Als vereniging willen we graag dat er straks bij jeugdwedstrijden niet meer gerookt gaat worden Alleen hoe bereiken we dit? Het Sportbedrijf kan ons daarbij helpen. Vandaar dus die samenwerking.

 

privacywetgeving

Op ons sportcomplex kunnen foto’s en filmopnamen gemaakt worden. Foto’s en filmopnamen worden gebruikt voor publicatie op de beeldkrant, op onze website, in deze nieuwsbrief, in de dorpskrant en in het Kompenijster Sportnijs. Mensen die hier bezwaar tegen hebben kunnen dat melden bij het bestuur van de v.v. T.F.S.
P.S.: als bestuur vragen we iedereen zorgvuldig om te gaan met foto’s en filmopnamen.

 

tot slot

  • Tot en met februari trainen de JO-7 en JO-9 in de zaal.
  • Donderdag 27 december vindt het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi weer plaats in de sporthal van Houtigehage. Naderende informatie volgt.
  • Maandag 31 december is er weer Carbidschieten (clubhuis open van 14.00 t/m 18.00 uur) op het trainingsveld.
  • Vrijdag 4 januari: nieuwjaarsreceptie v.v. en k.v. T.F.S. Voor leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren. Aanvang 17.30 uur. Dit met Chinees buffet. Opgave voor het buffet voor 31 december a.s. bij Klaas Weening, Marieke Buursma of Pieter Postma.

uit de oude doos -

Op weg naar het 70-jarig jubileum van de v.v. T.F.S. in augustus 2019

T.F.S. zo. 3 seizoen 2002-2003. Staande v.l.n.r.: Marinus Nijboer (secretaris), Pieter Postma, Pieter de Roos, Jan Buursma, Wouter Kats, Johannes Nijboer (sponsor), Jan Krans (sponsor), Mient de Jong (sponsor), Kami BenAli en Jouke Miedema. Op de hurken v.l.n.r.: Harm v.d. Heide, Sake v.d. Bij, Lieuwe van Wijk, Hans de Boer, Stef van Meerveld, Piet Roersma, Ymco de Graaf en Pieter v.d. Wal.

Om te noteren: zaterdag 14 september 2019 reünie met o.a. onderstaande spelers.