vv TFS verwelkomt Kompenijster boeren als nieuwe sponsor

Gepubliceerd op 19 juni 2019 om 20:10

Wij zijn super verheugd dat 11 lokale boerenondernemers uit Drachtster Compagnie de vv TFS een warm hart toedragen. Vorig jaar kwam melkveehouder Gosse de Boer bij ons met het idee dat hij als boer ook graag vv TFS wou sponsoren doormiddel van een reclamebord. Als sponsorcommissie zijn wij hier mee bezig gegaan en hebben wij een opzetje laten maken. De drukker kwam met het advies om een spandoek te maken in plaats van reclamebord. Toen wij de lokale boeren uit Kompenije benaderden met dit idee en of het hun ook leuk leek om met hun firmanaam de voetbalvereniging een warm hart toe te dragen waren de reacties vaak meteen enthousiast: "fansels, wat in super leuk idee!", "Wot in moai idee, don mast dy boer en dy boer, ooh en dy ek efkes freegje".

Tijdens de ontwerpfase hadden wij de boeren gevraagd om mee te denken over een Fryske spreuk en dat leverde twee hele mooie spreuken op: “It is de Boer al lyke folle, ast no mij de foet sjist as mij de holle” en “Sûne suvel, fleis en aaien, dêr soarchje wy foar, mar ek in moai lânskip by jim om de doar”. De keuze viel bij de boeren al snel op de door Jurjen Visser bedachte spreuk “sûne suvel”. Met behulp van een tweetal boeren konden wij het fantastische 15 meter lange spandoek ophangen en het resultaat is geweldig. De positieve reclame voor de boeren en de firmanamen op het spandoek hebben op deze manier een schitterend plekje gekregen langs het hoofdveld.

Via deze weg willen wij alle boeren bedanken voor hun inzet en dat ze de voetbalclub, maar ook het dorp een warm hart toedragen!

De volgende boeren die vv TFS aanmoedigen zijn:
- René Nijboer
- Melkveebedrijf A.H. Bijma
- Mts. Couperus-Meijer
- Melkfeebedriow de Boer
- Mts. J. en P.T. Nicolai-van der Spoel
- Pluimveebedrijf de Boer
- Melkveebedrijf Mts. Bosma-Arendz
- Melkveehouderij Henstra
- Boerengolf / Mts. S. en T. van der Lei-Roersma
- Maatschap Visser
- Pluimveebedrijf J.W. van Koot

Alle boeren bedankt!

Ontbrekend op de foto zijn: Steven & Tietsje van Boerengolf.