Clubnieuws juni 2019

Gepubliceerd op 30 juni 2019 om 14:12

Veteranentoernooi wederom een groot succes!

Op vrijdag 17 mei jl. organiseerde de 45+ het vijfde veteranentoernooi van de v.v. T.F.S. Dit keer met maar liefst 12 deelnemende teams uit de regio. Om dit alles mogelijk te maken werd er door Wiepie Nijboer op het korfbalveld een derde speelveld uitgezet en werden er een tweetal doelen bij de Sv Rottevalle geleend. Poulewinnaars werden Oerterp, de Sweach en ONB. De finale, bestaande uit een serie te nemen strafschoppen, werd uiteindelijk gewonnen door ONB. Halverwege de feestelijke afsluiting van deze avond mochten ze de mooie houten wisselbeker uit de handen van Wiebe Wybrandi in ontvangst nemen. Na de traditionele verloting, gepresenteerd door Saskia en Jasmijn, was het nog lang gezellig in ons clubhuis.

Doelstelling gehaald door T.F.S. 1

Het eerste elftal van de heren senioren had als doelstelling niet weer als laatste te eindigen in de standaard 5de klasse. Deze doelstelling werd ruimschoots gehaald: men hield drie ploegen onder zich! Met een drietal nieuwe spelers erbij (Jeff Aalders (SVMH), Robin van Es (THOR) en Michael Zwieserijn (Dr. Boys) gaan we het komende seizoen voor een plek in het linker rijtje.

 

Contributies seizoen 2019-2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 3 juni jl. werden de contributies als volgt vastgesteld:
Jeugd 4, 5 en 6 jaar: Gratis
Jeugd 7 t/m 11 jaar: € 80,00
Jeugd 12 t/m 17 jaar: € 90,00
Senioren: € 165,00
Senioren 45+: € 80,00
Dames 7-tal € 82,50

Verder ging de vergadering akkoord met onderstaande regels qua inning van de contributies:

  • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geïnd.
  • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd.
  • Leden die gedurende het gehele seizoen geblesseerd of om andere aantoonbare redenen langdurig afwezig zijn betalen de helft van de contributie.
  • De regel m.b.t. halvering van de contributie bij het aanmelden van een nieuw spelend lid komt te vervallen.

 

Nieuws m.b.t. het MFC

Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 juni jl. hebben we als voetbalvereniging besloten voor het drie in één principe te blijven gaan. Dat wil zeggen een MFC project bestaande uit een school, een evenementenruimte (kantine), een sportzaal, vier kleedruimtes en twee bergruimtes voor de buitensport en een kunstgrasveld (58 x 28 meter) met verlichting voor gezamenlijk gebruik door de voet- en korfbalvereniging.  Wat betreft het kunstgrasveld is 25 % van de aanschafkosten (€150.000,00) voor rekening van de gebruikers. Ook de verlichting rondom het veld moet door de gebruikers worden betaald. Dit alles conform het beleid van onze gemeente. De vraag is: hoe gaan we dit als vv en kv financieren? Als vv zullen we daarom op korte termijn met de kv om de tafel moeten om onze financiële inbreng in dit ruim 4 miljoen kostende project te bepalen. Ook zullen we moeten kijken wat er nog aan subsidies te krijgen is en wat we zoal aan zelfwerkzaamheid kunnen doen. Wordt vervolgd!

 

Activiteiten v.v. T.F.S. seizoen 2019-2020

De activiteitenkalender voor 2019-2020 is bijgewerkt en te vinden op https://www.vv-tfs.nl/activiteiten.

 

Teams seizoen 2019-2020

Gezien het huidige ledenaantal verandert er bij heren en dames senioren niets qua teams. De trainings- en aanvangstijden van de wedstrijden blijven ook hetzelfde. Bij de jeugd hebben we het komende seizoen een kabouterteam, een JO9, een JO10, een JO13 en een JO14 team. De samenwerking met de Sv Rottevalle gaat helaas niet door. Daarop hebben een zestal spelers van de huidige JO15 besloten naar de Feanstars te gaan. De trainingstijden van de jeugd moeten nog nader afgestemd worden.

 

Nieuws vanuit de sponsorcommissie

Samenstelling sponsorcommissie.

We zijn dit seizoen begonnen met Geert Nijboer, Rutger Huisman en Mindert de Vries. In december heb ik aangegeven dat ik Geert wel graag wou helpen. Rutger en Mindert hebben aangegeven dat hun niet meer in de sponsorcommissie wouden, maar als ze iets konden regelen zouden ze ons nummer doorgeven en blijven dus toch betrokken. Nu staan Geert en Frits ervoor.

Wat doen wij?

Wij regelen voornamelijk alles op gebied van sponsors binnen de club. De contactenverhouding tussen de sponsors, maar ook het werven van nieuwe sponsors. Onze visie is hierbij dat we vooral zoeken naar ondernemingen die voornamelijk een link met de club hebben. Ook materialen worden via ons geregeld en besteld.

Overzicht huidige sponsoren.

We begonnen dit seizoen met 29 sponsors wat een inkomst opleverde van € 3.535,00. Verder hadden we 14 club van 50 mensen. Voor het komende seizoen hebben wij de volgende nieuwe bordsponsors: Reinold Hiemstra tegelwerken, Hidser Talsma timmerwerken, PieBro, Jaap Veenstra internetdiensten, Wouter Kats voegwerk, DV&N Accounts, Dennis Wagenaar allround dienstverlening, HW Reinigingstechniek en Staantribune magazines. Verder hebben wij meerdere nieuwe club van 50 leden: Jark Otten en de meeste boeren uit de Kompenije dragen TFS een warm hart toe door een mooi bedrag te sponsoren in ruil voor het mooie spandoek achter de goal.

Financieel overzicht.

Positief dit jaar is dat wij vele nieuwe sponsoren hebben die TFS een warm hart toedragen: fantastisch! Verder hadden wij een inkomst van 3.535, - euro aan sponsorinkomsten dit jaar. Daarvan hebben wij een dikke 1000 euro uit moeten geven aan diverse kleding en trainingspakken van de dames. Ook hebben wij een nieuw club van 50 bord aangeschaft i.v.m. een verouderde versie en ook een reclamebord van Staantribune, waar wij een samenwerking mee zijn aangegaan en ons elk jaar sponsoren. Van onze merchandise sjaals zijn er nu 31 van verkocht. In de herfst gaan we de sjaals weer promoten en dan hopen wij in de buurt te komen van +/- 60 totale verkochte sjaals, zodat wij onze kosten er bijna uit hebben. Ieder jaar wordt er begroot dat wij als sponsorcommissie € 3000,00 overstorten naar de hoofdrekening van TFS. We hebben momenteel € 2.235,00 op de rekening staan en als het spandoek betaald is komen wij uit op een +/- € 2.600,00. Voor volgend jaar hebben wij de sponsorinkomsten naar bijna € 5000,00 euro weten te brengen wat bijna een verschil is van € 1500,00 vergeleken met het huidige seizoen.

Toekomst.

Er is nog steeds veel groei in de sponsors en we blijven bedrijven en personen benaderen. We kunnen volgend jaar begroten op een kleine € 5000,00 aan inkomsten wat aardig wat meer is dan dit seizoen. Hierdoor kunnen wij de leden en supporters gemakkelijker tegemoet schieten als er iets moet komen. Als jullie mensen weten die misschien te porren zijn voor een bord of een andere vorm van samenwerking kunnen jullie het bij mij laten weten.

Frits van der Meer, bestuurslid sponsorzaken

 

Sportspreekuur

Heb je in het weekend een sportblessure opgelopen? Heb je pijnklachten tijdens of na het sporten? Of loop je al langer met een slepende blessure? Ga dan naar het sportspreekuur op de Sportlaan in Drachten. Je dient je vooraf aan te melden via sportspreekuur@fitaal.nl. De fysiotherapeut doet een eerste screening van de blessure en geeft advies. Deze screening is gratis. Een eventuele behandeling kan plaatsvinden bij Fitaal maar mag ook elders. Daar ben je als lid van de voetbalvereniging vrij in. Doe het in het belang van jezelf maar ook in het belang van de club. De spelers die we hebben zijn we namelijk allemaal nodig om met elkaar te kunnen voetballen.