Algemene ledenvergadering 20-11-2019

Gepubliceerd op 11 november 2019 om 19:32

Hierbij nodigen we onze leden, ouders van jeugdleden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag 20 november a.s.

Plaats: Clubhuis V.V. T.F.S.
Aanvang: 20:30uur

Agenda: 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsvergadering 3 juni 2019 (Alfred M.)
 4. Jaarverslag seizoen 2018-2019 (Pieter Postma)
 5. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2018-2019 (Rick Ypma)
 6. Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2018-2019 (Frits van der Meer)
 7. Jaarverslag kantine seizoen 2018-2019 (Stefan van Meerveld)
 8. Verslag kascommissie kantine (Ingrid Buursma)
 9. Benoeming kascommissie kantine
 10. Kantinezaken
 11. Status aanleg kunstgrasveld en bouw MFC (incl. school, ontmoetingsruimte en
  gymzaal)
 12. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019 (Maeike Nijboer)
 13. Verslag kascommissie (Wiebe Wijbrandi en Geert Drost)
 14. Benoeming kascommissie
 15. Materialenbeheer (vacature materialenbeheerder)
 16. Mededelingen senioren- en jeugdvoetbal seizoen 2019-2020 (Nick, Diny en Rick).
 17. Activiteiten seizoen 2019-2020
 18. Rondvraag
 19. Sluiting


Namens het bestuur van de v.v. T.F.S.,
Pieter Postma 24 oktober 2019