Algemene ledenvergadering 23-9-2020

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 16:03

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag 23 september a.s.

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Gymzaal Drachtstercompagnie

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsvergadering (20 november 2019)
 4. Jaarverslag seizoen 2019-2020
 5. Financieel verslag seizoen 2019 – 2020
 6. Begroting seizoen 2020 – 2021
 7. Vaststelling contributie seizoen 2020 – 2021
 8. Stand van zaken m.b.t bouw MFC
 9. Mededelingen sponsorcommissie
 10. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar Alfred Maychrzak. Het bestuur stelt voor …….te benoemen als secretaris.
  • Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Diny Jongsma. Het bestuur stelt voor Jasmijn Reidsma te benoemen als bestuurslid damesvoetbal.
  • Aftredend en niet herkiesbaar Rick Ypma. Het bestuur stelt voor Geert Drost te benoemen als bestuurslid jeugdzaken.
  • Aftredend en niet herkiesbaar Nick de Roos. Het bestuur stelt voor …… te benoemen als bestuurslid seniorenvoetbal.
  • Het bestuur stelt voor Kristine Elzinga te benoemen als bestuurslid activiteiten.
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij Pieter Postma.
 11. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2020-2021
 12. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2020-2021
 13. Activiteiten seizoen 2020-2021
 14. Wie doet wat binnen de vereniging (vrijwilligerswerk)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting 

Namens het bestuur,
Pieter Postma 12 augustus 2020

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.