Home » Nieuws » Algemene ledenvergadering 7-9-2020

Algemene ledenvergadering 7-9-2020

Gepubliceerd op 19 mei 2020 om 16:03

Hierbij nodigen we ouders, leden en donateurs uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 7 september a.s.

Aanvang: 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag najaarsvergadering (20 november 2019)
 4. Jaarverslag seizoen 2019-2020
 5. Financieel verslag seizoen 2019 – 2020
 6. Begroting seizoen 2020 – 2021
 7. Vaststelling contributie seizoen 2020 – 2021
 8. Stand van zaken m.b.t bouw MFC
 9. Mededelingen sponsorcommissie
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar Alfred Maychrzak. Het bestuur stelt voor …….te benoemen als secretaris.
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Diny Jongsma. Het bestuur stelt voor Jasmijn Reidsma te benoemen als bestuurslid damesvoetbal.
  Aftredend en niet herkiesbaar Rick Ypma. Het bestuur stelt voor Geert Drost te benoemen als bestuurslid jeugdzaken.
  Aftredend en niet herkiesbaar Nick de Roos. Het bestuur stelt voor …… te benoemen als bestuurslid seniorenvoetbal.
  Het bestuur stelt voor Kristine Elzinga te benoemen als bestuurslid activiteiten.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering ingediend worden bij Pieter Postma.
 11. Mededelingen m.b.t. senioren seizoen 2020-2021
 12. Mededelingen m.b.t. jeugd seizoen 2020-2021
 13. Activiteiten seizoen 2020-2021
 14. Wie doet wat binnen de vereniging (vrijwilligerswerk)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.