Clubnieuws oktober 2020

Gepubliceerd op 16 oktober 2020 om 09:38

Afgelastingen a.g.v. het Coronavirus

Op dinsdag 13 oktober jl. heeft de regering de voetbalcompetitie stilgelegd i.v.m. de enorme toename van het aantal corona besmettingen in ons land. De komende weken mag er alleen nog door onze jeugd getraind worden. Voor de rest kan/mag er dus niets meer. Als bestuur vragen wij iedereen zich aan de geldende coronaregels te houden. Hopelijk kunnen we eind dit jaar nog een balletje trappen....

Het bestuur

 

jeugdtrainingen

Op dit moment mag alleen de jeugd gebruik maken van ons sportcomplex. Het betreft de JO7, de JO10, de JO11 en de JO15. De trainingen staan o.l.v. Jakob v.d. Meulen, Michael Zwieserijn, Tygo Bron, Rick Ypma en Martin Wijbrandi. Keepertrainer is Jeff Aalders. Gedurende de trainingen zijn de kleedboxen gesloten, m.a.w. zoals intussen al gebruikelijk thuis omkleden en douchen. Ouders, c.q. toeschouwers zijn tijdens de trainingen helaas niet welkom op ons sportcomplex. Dus graag buiten het hek blijven bij het brengen en ophalen van de kinderen.Zolang de korfbal niet gebruik maakt van het kunstgrasveld mag de jeugd op het kunstgrasveld trainen. Een bijkomend voordeel: met de LED verlichting kunnen we op onze energiekosten besparen!

Begin deze week heeft men rondom het kunstgrasveld gaas aangebracht. Hiermee gaat de bal minder snel buiten het veld. Bij de gemeente is onlangs nog een ballenvanger aangevraagd. Deze komt zodra het MFC er staat.

 

financiën

Als voetbalvereniging zijn ook wij sterk afhankelijk van onze kantineinkomsten. Nu de kantine dicht is dreigt er een gat in onze begroting te ontstaan. De komende weken is het dus vooral kijken naar de financiële consequenties van deze crisis. Hopelijk komt er financiële steun vanuit het rijk, de gemeente en de KNVB. Zo niet dan dreigen we dit seizoen dus met een verlies af te sluiten.

 

sponsoren

Naast de contributies en de inkomsten vanuit de kantine vormen de sponsorgelden een belangrijke bron van inkomsten. Mede door de jaarlijkse bijdrage van onze sponsoren kunnen we mooie dingen doen binnen de club.

Dank aan de vele sponsoren die ons op welke manier dan ook steunen. Daarom een oproep aan iedereen om in deze moeilijke tijden aan onze sponsoren te denken. Zij steunen ons en wij steunen hun! Bekijk hier alle sponsoren.

Wat betreft de JO7: via Jakob v.d. Meulen wordt er binnenkort een nieuwe teamsponsor gepresenteerd. De nieuwe sponsor zorgt voor een complet nieuw tenue! Dit in corona tijd.......

 

besluiten algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 september jl. werden er vier nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur bestaat nu uit:

 • Pieter Postma (voorzitter)
 • Klaas Weening (secretaris)
 • Maeike Nijboer (penningmeester)
 • Frits v.d. Meer (sponsorzaken/herenvoetbal)
 • Geert Drost (jeugdvoetbal)
 • Jasmijn Reidsma (damesvoetbal)
 • Kristine Elzinga (activiteiten)

 

De algemene ledenvergadering van 23 september jl. ging unaniem akkoord met onderstaand contributiebeleid:

 • Alle trainende, c.q. spelende leden zijn contributie verschuldigd.
 • Leden die gedurende de helft of langer van het seizoen geblesseerd of om andere aantoonbare redenen langdurig afwezig zijn betalen slechts de helft van de contributie.
 • Mocht er door externe omstandigheden niet gevoetbald kunnen worden dan blijft iedereen zijn jaarlijkse contributie verschuldigd.
 • De hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering.
 • De contributie van de jeugd wordt in de maand oktober via machtiging geïnd. De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd.

De algemene ledenvergadering van 23 september jl. ging unaniem akkoord met onderstaand contributievoorstel:

 • Jeugd 4, 5 en 6 jaar: Gratis
 • Jeugd 7 t/m 11 jaar: € 80,00
 • Jeugd 12 t/m 17 jaar: € 90,00
 • Senioren: € 165,00
 • Senioren 45+: € 80,00

 

geen voetbal: wat dan?

De kantine gesloten, geen wedstrijden, m.a.w. ook geen inkomsten voor de club. Toch kunnen we de club financieel steunen door met zijn allen mee te doen aan de twee acties die momenteel lopen, namelijk de Rabo Clubsupport actie en de door de jeugdafdeling georganiseerde aardappelactie. Meer informatie over deze acties is te vinden door op de link te klikken. 

 

activiteiten seizoen 2020-2021

Een vereniging als de onze staat ook voor een stukje gezelligheid. Voorlopig zijn echter alle activiteiten afgelast. Zodra het kan/mag gaan we de activiteiten weer opstarten.

 

Sportief partnership: samen winnen we meer

Ook dit seizoen zijn we als club sportief partner van SC Heerenveen. In het kader daarvan was oud voetballer Maarten de Jong onlangs met de voetbal clinic te gast op ons sportcomplex.

Sinds kort maken de jeugdtrainers gebruik van de beschikbare trainersapp met trainingsmethoden. Ook de ouders kunnen hier gebruik van maken. Voor nadere info graag even contact opnemen met Rick Ypma.

 

ledenadministratie

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 4 jaar. De 4, 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de Pream 4 bij Bert Nijmeijer, tel. 06-12112554. Binnenkort kan dit ook via onze website.

Afmelding als lid dient schriftelijk te gebeuren bij Bert Nijmeijer.

 

tot slot

Hoe verder dit seizoen is een kwestie van afwachten van wat er allemaal op corona gebied gaat gebeuren. Ik hoop dat we in deze moeilijke tijd met zijn allen achter onze mooie club blijven staan en daar waar mogelijk de club ondersteunen. Natuurlijk allemaal vreselijk balen voor iedereen. Een stil, uitgestorven sportcomplex. ....Weg al onze sociale contacten.... Geen sterke verhalen meer aan de bar..... Hopelijk is alles beter in 2021.

Tot slot: let op je eigen gezondheid en die van anderen.

Met vriendelijke sportgroet, Pieter Postma

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.