Clubnieuws januari 2021

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 10:11

Uit dank voor het blijven steunen van onze club hebben we voor de kerst bij de leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers een kaartje met nieuwjaarswens bezorgd. Dit onder het motto: “Ek al komme we elkoar yn dizze Corona-tiid net tsjin, wy ferjitte jimme net”.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we als bestuur het traditionele carbidschieten afgelast. Hopelijk kunnen we eind dit jaar weer los!

 

heraalde Oproep: wie helpt ons een bingo te organiseren? 

Vanuit de vereniging hebben we de vraag gekregen een grote bingo te organiseren. Als bestuur hebben we helaas niet de kennis, ervaring en contacten om iets dergelijks te organiseren. Daarom de vraag: wie weet hoe zoiets te organiseren en wie wil ons helpen bij het organiseren van zo’n bingo in februari? Graag jullie reactie rechtstreeks bij Kristine Elzinga of via website@vv-tfst.nl 

 

Financiën

Als voetbalvereniging zijn ook wij sterk afhankelijk van onze kantineinkomsten. Nu de kantine dicht is dreigt er een flink gat in onze begroting te ontstaan. Dit ondanks onderstaande meevallers:

  • De KNVB heeft besloten over de maanden januari en februari geen kosten in rekening te brengen.
  • We krijgen momenteel 75 % van de trainerskosten van onze hoofdtrainer door het rijk vergoed.
  • Opbrengst diverse spontane acties.

Helaas laat de gemeente ons nog steeds de vaste huur van het veld betalen. Dit terwijl het niet gebruikt wordt.

De actie Rondjevoorjeclub heeft de club €340,- opgeleverd. De spontane actie met kerstrollades heeft de club €270,- opgeleverd. Helaas zijn we dit jaar uitgeloot voor de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten.

 

Hoe verder sporten in teamverband?

Ondanks alle genomen maatregelen zitten we nog steeds in een crisissituatie en dreigt er nu een virusvariant vanuit Engeland over te waaien. Dat dit alles niet aan ons voorbij gaat merken we aan de positieve gevallen in onze naaste omgeving. Iedereen kent er wel een of meerdere….. In de persconferentie van dinsdag 12 januari jl. kregen we te horen dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd. Hoewel er licht aan het eind van tunnel is betekent dit dat er de eerste 4 weken nog weinig te beleven valt. Gezien de huidige ontwikkelingen vraag ik me dan ook af of we dit seizoen ooit nog aan voetballen toekomen. Wie had vorig jaar rond deze tijd ooit gedacht dat dit ons stond te gebeuren….

 

Seniorentrainingen

Op dit moment mag er alleen nog in groepjes van twee getraind worden. In de praktijk zien we dat dit voor clubs als de onze geen haalbare kaart is. Wat je zelf nog kunt doen is het op peil houden van je conditie. Dit door bijvoorbeeld te gaan (hard)lopen in de natuur. Momenteel is het helaas een kwestie van afwachten op wat er de komende tijd weer mogelijk is. Zodra de regels versoepelen zullen we uiteraard gaan kijken wat wel/niet mogelijk is.

 

Jeugdtrainingen

Half oktober werd door de regering besloten de huidige voetbalcompetitie stil te leggen en alle sportcomplexen te sluiten. Alleen de jeugd had nog de mogelijkheid te kunnen trainen. Bij ons werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Dit alles onder leiding van onze jeugdtrainers. Mooi om te zien was dat onze hoofdtrainer Henk Woudstra eind vorig jaar een aantal jeugdtrainingen heeft verzorgd. Ook is de jeugd wezen kickboksen in onze gymzaal. Al met al petje af voor onze jeugdtrainers die zonder het spelen van wedstrijden de moed er in proberen te houden . Ook nu mag en wordt er voor zover mogelijk nog door de jeugd getraind.

 

kunstgrasveld

Gedurende de wintermaanden mogen wij als voetbalclub op het kunstgrasveld trainen. De gemeente heeft ons onlangs gevraagd bepaalde gedragsregels in acht te nemen. Dit ter voorkoming van beschadiging/vervuiling van het kunstgrasveld. Om te voorkomen dat er modder en gras op het kunstgrasveld komt wordt iedereen verzocht het kunstgrasveld via het tegelpad te betreden. Dus niet schuin oversteken via het grasveld. De klusgroep zorgt voor het schoon houden van het tegelpad. We hebben de jeugdtrainers gevraagd dit alles met de groep te bespreken en zelf het goede voorbeeld te geven. Door ons met zijn allen de regels te houden hopen we als bestuur nog lang van het kunstgrasveld te kunnen genieten.

 

hoofdveld

Na klachten van de gemeente hebben we besloten de doelnetten op het hoofdveld op te ruimen zodat men er ongehinderd bij kan om ons beschadigde veld te repareren. Om onze leden op een mooie groene grasmat te kunnen laten voetballen proberen we als bestuur ons hoofdveld altijd zoveel mogelijk te sparen. Hierbij het verzoek om ons in dit streven te helpen. Dit door vanaf nu alleen op het kunstgrasveld, veld 2 of het trainingsveld te gaan trainen, c.q. voetballen. Dit geldt voor jong en oud.

 

Sportief partnership

Sc Heerenveen vindt het belangrijk dat het goed gaat met de amateurverenigingen in de regio. Zo is het Sportief Partnership ontstaan: een intensieve samenwerking waarmee Sc Heerenveen en amateurclubs elkaar helpen. Sinds kort maken de jeugdtrainers gebruik van de beschikbare trainersapp met trainingsmethoden (Voetbalmethode van VTON). Ook de ouders kunnen hier via de spelersapp gebruik van maken. Dit om thuis te kunnen oefenen. Voor nadere info graag even contact opnemen met Rick Ypma of Tygo Bron.

Op 20 januari a.s. is er een kaderbijeenkomst voor ons jeugdkader. Opgave via het jeugdbestuur.

 

FIFA-toernooi jeugd

Normaal gesproken hadden we met vier van onze vrijwilligers naar de thuiswedstrijden van Sc Heerenveen gekund. Sc Heerenveen begrijpt dat het jammer is dat de bijeenkomsten voor vrijwilligers op wedstrijddagen in de eerste seizoenshelft niet door konden gaan. Ter compensatie biedt de club alle partnerverenigingen daarom een FIFA toernooi aan voor 16 jeugdspelers, in de eRoom in het Abe Lenstra Stadion. We kunnen dit tevens inzetten als voorronde van de FIFA cup die al gepland stond. Zodra de coronamaatregelen het toelaten worden we hier apart over geïnformeerd.

 

tot slot

Hoe verder dit seizoen is nog steeds een kwestie van afwachten van wat er op coronagebied gaat gebeuren. Toch ontkomen we er niet aan om alvast naar het komende seizoen te kijken. Onlangs hebben we met onze hooftrainer en leider om tafel gezeten om te kijken hoe verder in het seizoen 2021 2022. In principe gaan we er vanuit dat alles blijft zoals het was en dat we met zijn allen achter onze club blijven staan. We hebben intern afgesproken in de komende periode met zijn allen op zoek te gaan naar uitbreiding van de bestaande selecties. Hopelijk gaat alles na het vaccinatiegebeuren beter en kunnen we na de zomer weer los.

Sportcomplex drachtstercompagnie - MFC

Op 5 januari jl. ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de wijziging van het bestaande bestemmingsplan. We kunnen los!

Om in april met de nieuwbouw van start te kunnen gaan moeten we als gebruikers bij de gemeente een aanvraag indienen tot het opheffen van beide rechten van opstal. Conform onze statuten zullen onze leden het bestuur toestemming moeten geven dit recht van opstal op te heffen. Daarvoor zal er gestemd moeten worden. Dit alles betekent dat er in februari een algemene ledenvergadering moet worden uitgeschreven. Over hoe we dit gaan organiseren volgt binnenkort nader bericht.

Om in april met de nieuwbouw van start te kunnen gaan moet het huidige materiaalhok van de v.v. worden afgebroken. Het betekent dat we op zoek moeten naar een alternatieve ruimte voor de opslag van onze materialen. Daarbij proberen we de bestaande ballenrekken te verplaatsen. Het demonteren doen we graag met diegenen die ze geplaatst hebben. Daarom de vraag: wie weet wie er ooit geholpen heeft bij het plaatsen van deze ballenrekken?

De nieuwe stichting heeft een eigen mailadres: stichtingittrefpunt@gmail.com Voor vragen e.d. richting stichtingsbestuur kun je gebruik maken van dit mailadres. Op dit moment is het stichtingsbestuur druk bezig met het werven van de benodigde subsidies. We gaan voor 2 ton! Deze gelden worden grotendeels besteed aan de inrichting van ons nieuwe ontmoetingsruimte, c.q. kantine. Vrijwilligers voor de inrichting hiervan worden binnenkort benaderd. Het samen werken aan de toekomst! De bouw van het nieuwe MFC wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende subsidieverstrekkers: IMF Provincie, de Stichting Doen, de Rabobank, het Jan Roelof Geertsma fonds, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, het Prins Bernhard cultuurfonds, het Oranje fonds en het VSB fonds.

 

Historie sportcomplex

Eind 1982 - begin 1983 werd de huidige sport accommodatie gebouwd. De gymzaal werd gebouwd door bouwbedrijf v.d. Zee uit Drachtstercompagnie. De kleedgelegenheid, het ballenhok en de kantine werden grotendeels door vrijwilligers van T.F.S. gebouwd. Op 11 juni 1983 werd de nieuwe accommodatie geopend door Mevr. Jantsje v.d. Heide.

In 1997 werd het huidige ballenhok van de v.v. T.F.S. gebouwd. De bouw van deze materialenopslag (kosten 18.000 gulden) was in strijd met het geldende bestemmingsplan (viel buiten het bestaande bebouwingsvlak). Desondanks werd er toestemming verleend.

De kantine werd eigendom van de k.v. en v.v. T.F.S. Hiervoor werd door de gemeente op 7 februari 1984 recht van opstal verleend. De grond bleef daarbij in eigendom van de gemeente. In 2005, het jaar van de privatisering, gingen de kleedboxen en het ballenhok van de k.v. qua eigendom over van de gemeente naar de k.v. en v.v. T.F.S. Vanaf dat moment waren de onderhoudskosten voor ons. In ruil daarvoor kregen we ongeveer 100.000 euro. Op 2 december 2005 werd ook hiervoor recht van opstal verleend.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.