Clubnieuws februari 2021

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 10:36

Het clubnieuws is op 3 februari per mail verstuurd. Per abuis is dit niet op de website geplaatst en is dit met terugwerkende kracht alsnog gepubliceerd.

 

Jeugdtrainingen

We zijn blij dat de jeugd onder de huidige omstandigheden nog kan trainen. Aan het thuis omkleden en douchen zijn ze wellicht al gewend….. Trainen mag zowel op het kunstgrasveld als op het trainingsveld. De keuze is aan de trainer. Gedurende de winterperiode mag/kan er ook in de gymzaal getraind worden. Ook hier is de keuze aan de trainer.

 

Sportief Partnership

“Samen winnen we meer! Onze jeugdtrainers hebben dit seizoen nog de beschikking over de VTON trainersapp met trainingsmethoden. Ook de ouders kunnen hier via de spelersapp gebruik van maken. Dit om thuis met de jeugd te kunnen oefenen. Voor nadere info graag even contact opnemen met Rick Ypma of Tygo Bron.

 

seniorentrainingen

Op dit moment mag er alleen nog in groepjes van twee getraind worden. In de praktijk zien we dat dit voor clubs als de onze geen haalbare kaart is. Wat je zelf nog kunt doen is het op peil houden van je conditie. Dit door bijvoorbeeld te gaan (hard)lopen in de natuur.

Momenteel is het helaas een kwestie van afwachten op wat er de komende tijd weer mogelijk is. Zodra de regels versoepelen zullen we uiteraard gaan kijken wat wel/niet mogelijk is.

 

Hoe verder sporten in teamverband

In de persconferentie van 2 februari jl. hebben we nog geen duidelijkheid gekregen over het wanneer weer kunnen trainen en voetballen in teamverband. De KNVB is momenteel aan het onderzoeken wat er dit seizoen nog mogelijk is. Misschien dat we in mei/juni/juli in klein competitieverband nog een x aantal wedstrijden in de eigen regio kunnen voetballen. Mocht dit niet lukken dan overwegen we dit als gezamenlijke verenigingen uit de gemeente Smallingerland zelf te gaan organiseren.

 

Velden

  • Voetballen mag ten allen tijde op ons sportcomplex maar niet op het hoofdveld. Iedereen kan/mag op het kunstgrasveld, veld 2 of het trainingsveld trainen, c.q. voetballen.
  • Mededeling betreffende gebruik kunstgrasveld: Om het “dichtslippen” van de onderlaag met modder en gras te voorkomen graag via het tegelpad naar het kunstgrasveld lopen. Voor het betreden graag de schoenen afvegen op de mat.

 

fianciën

Als voetbalvereniging zijn we sterk afhankelijk van onze kantineinkomsten. Inmiddels is bekend dat er dit seizoen geen winst valt te verdelen. Qua begroting betekent dit voor ons een tegenvaller van 4.000 euro. De KNVB heeft besloten over de maanden januari en februari geen kosten in rekening te brengen. We krijgen momenteel 75 % van de trainerskosten van onze hoofdtrainer door het rijk vergoed.

Als gezamenlijke voetbalverenigingen zijn we in overleg met wethouder Felix van Beek over kwijtschelding van de huur van de velden. Ook zijn we bezig met de kwijtschelding van de OZB belasting.

 

tot slot

Wat betreft het komende seizoen gaan we er vanuit dat alles blijft zoals het was en dat we met zijn allen achter onze club blijven staan. Tot op heden heeft gedurende dit seizoen 1 jeugdlid en 1 senioren lid bedankt als lid. Met het oog op de toekomst hopen we dat het hier bij blijft.

Het gesprek dat we in december met de hooftrainer en leider van het 1 ste elftal hebben gehad is positief verlopen. We hebben besloten met zijn allen op zoek te gaan naar uitbreiding van de bestaande selectie. Het streven is en blijft een vaste plek in de middenmoot van de 5 de klasse. Dit met een jong seniorenteam als 2 de elftal.

Ook binnen de damesafdeling zijn we bezig te kijken hoe verder in het komende seizoen. Voor ons zijn de dames onmisbaar. We gaan er als bestuur vanuit dat het vaccinatiegebeuren naar wens verloopt en dat we na de zomer weer los kunnen!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.