Clubnieuws juni 2021

Gepubliceerd op 10 juli 2021 om 14:07

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 juni jl. werden Jasmijn Reidsma en Maeike Nijboer herbenoemd als bestuurslid. Voor de activiteitencommissie zijn we nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Pieter Postma
Secretaris: Klaas Weening
Penningmeester: Maeike Nijboer
Bestuurslid jeugdzaken: Geert Drost
Bestuurslid damesvoetbal:   Jasmijn Reidsma
Bestuurslid sponsorzaken: Frits v.d. Meer

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 juni jl. werden de contributies voor het komende seizoen vastgesteld. Er was geen reden de contributie aan te passen. Klik hier voor een overzicht van de contributies en het beleid. 

Financiën

De leden, sponoren en de jeugd middels jeugdacties hebben ons als vereniging ook dit seizoen weer financieel op de been gehouden. Hiervoor onze dank! De opbrengst vanuit de kantine was 0 euro. Ondanks de tussentijdse verkoop van de voorraad verdween er toch nog menig drankje in de gootsteen.

 

Jeugdteams seizoen 2021-2022

Met het oog op de toekomst zijn we blij te kunnen constateren dat het aantal jeugdleden toeneemt. Dit betekent dat we het komende seizoen met een JO16, JO12, JO11 en een JO7 van start kunnen gaan. Ook is er nog een groep mini pupillen. Trainer van de JO16 wordt Michael Zwieserijn. Dit met Menno Nicolai als leider.

 

KNVB Regio cup

Op zaterdag 5 juni jl. kon onze jeugd weer zijn wedstrijdjes spelen tegen clubs uit de regio. Namens onze vereniging deden de JO-10 en de JO-11 mee aan deze door de KNVB georganiseerde Regio cup. Op 26 juni mocht er zelfs weer publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Dit was voor iedereen weer eventjes wennen......

 

Jeugdactiviteit

Op zondag 23 mei jl. had onze jeugd een training in het Abe Lenstra stadion van Sc Heerenveen. Dit was een laatste activiteit uit ons aflopende samenwerkingsverband met Sc Heerenveen.

 

Seizoenafsluiting jeugd

Op zaterdag 12 juni jl. organiseerde de jeugdcommissie de traditionele seizoenafsluiting. Commissie, trainers, leiders en spelers waren aanwezig om dit “vreemde” seizoen af te sluiten.

Seniorenteams seizoen 2021-2022

Dames

Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar dames die ons damesteam willen komen versterken. In de afgelopen weken is er overleg geweest met o.a. v.v. Rottevalle, de Sweach en ONB over een eventuele samenwerking. Helaas is dit niet gelukt. Later was er nog een gesprek met de v.v. Drachten. Daarin heeft men besloten a.s. maandagavond een gezamenlijk training te organiseren om elkaar nader te leren kennen. Wie weet is dit het begin van een mogelijke samenwerking. De bedoeling is uiteraard de dames voor de club te behouden en voor zover mogelijk bij ons te laten voetballen. Dit met Michael Zwieserijn als trainer. Voor info m.b.t. het damesvoetbal kun je terecht bij Jasmijn Reidsma

 

Heren

Wat betreft de heren senioren speelt het 1ste elftal ook het komende seizoen weer in de 5de klasse KNVB. Het 3de elftal is op zoek naar versterking. Een viertal spelers erbij zou mooi zijn. Het team is ingeschreven in de 6de klasse. Het jong senioren team, het 2de, voetbalde dit seizoen in de vrijdagavond competitie. We hopen dat deze competitie wederom wordt opgestart. Mocht dit niet het geval zijn dan proberen we voor dit team een reeks oefenwedstrijden te organiseren. Op de donderdagavond na de training gaan de leiders van bovenstaande teams gezamenlijk bepalen wie er in het weekend in welk team gaat voetballen.

 

45+

De 45+ is al weer een aantal weken in training. Op de vrijdagavond slaagt Henk de Jong er bijna wekelijks in een twaalftal spelers naar de training te lokken. Nu douchen weer mogelijk is volgt er daarna een gezellige nazit in ons clubgebouw. Ook het komende seizoen zijn ze weer van de partij. Hopelijk worden dan ook de traditionele toernooien weer hervat.

 

Nieuwe wetgeving

Met ingang van 1 juli 2021 zijn er voor ons een tweetal nieuwe wetten, c.q. regels van toepassing. De WBTR gaat om het goed besturen van de vereniging en het goed toezicht houden op het financiële gebeuren. Op termijn zullen we hier onze statuten op moet aanpassen.

De nieuwe statiegeldregeling op plastic flesjes betekent dat de consumentenprijs van de flesjes sportdrank omhoog gaat. Als verzamelpunt gaan we de flesjes afvoeren via Sligro/Heineken

 

Nieuws MFC

De bouw van het MFC loopt conform planning. Momenteel is men druk bezig met het dak en het metselen van de muren. In de afgelopen week was DRS bezig met het leggen van de leidingen in/op het dak. Dit alvorens er een laag van 6 cm beton op werd gestort. Mooi om te zien waren de vele leidingen richting meterkast.

De naam van het nieuwe MFC wordt “It Trefpunt”. De naam komt met grote letters op het gebouw te staan. Dit richting voetbalveld. Ook de naam van de school, “De Frissel”, blijft behouden. Verder: 

  • Voor de inrichting van het buitenterrein is er een werkgroep opgericht. Met behulp van de lokale grondverzet- en bestratingsbedrijven proberen we het terrein aan te leggen. Ook voor de inrichting van de ontmoetingsruimte is er een werkgroep opgericht en is men momenteel druk bezig met het uitwerken van de ideeën.
  • In de afgelopen maanden hebben een tweetal mensen zich bezig gehouden met de inrichting van de keuken. We hebben met zijn allen gekozen voor een gezonde keuken, met andere woorden: er komt geen frituur. De apparatuur is besteld en wordt in november geplaatst door de firma Droogers uit Surhuisterveen. Dit inclusief koelcel. De keuken kan in de toekomst tevens gebruikt worden door de schoolkinderen en de vrouwen van nu. Juist daarom hebben we in 2016 gekozen voor alles in 1!
  • Licht, beeld en geluid bepalen vaaks de sfeer. Daarom hebben we dorpsgenoot Johan Mud gevraagd bij de inrichting van onze ontmoetingsruimte. In de afgelopen maanden heeft Johan met DRS de benodigde aansluitpunten besproken. De leidingen liggen nu al in/op het dak richting de gewenste aansluitpunten! We zijn nu bezig met het uitzoeken van de benodigde apparatuur. Uiteraard wordt daarbij ook de werkgroep die bezig is met de inrichting van deze ruimte betrokken. De bedoeling is om voor jong en oud een gezellige ruimte te creëren waar het goed vertoeven is.
  • Het nieuwe materiaalhok komt los te staan van het nieuwe gebouw.
    Als project lid en voorzitter van de voetbalvereniging ga ik (Pieter Postma) voor een stenen berghok. Dit in dezelfde kleuren als het MFC.
    Op dit moment wordt het een en ander nader uitgewerkt om te kijken wat dit gaat kosten. In het materiaalhok moeten ook de schakelkasten van de verlichting van ons hoofdveld een plekje vinden. In januari 2022 willen daar weer gebruik van kunnen maken.

 

Tot slot

Al weer een voetbalseizoen voorbij..... Wie gedurende de vakantie wil trainen mag dit doen op veld 2 of op het kunstgrasveld. Het hoofdveld en het trainingsveld zijn gesloten. Dit nadat er deze week groot onderhoud is gepleegd.
Iedereen een prettige vakantie gewenst! Hopelijk kunnen we in september aan een corona vrij seizoen beginnen met in januari de nieuwjaarsreceptie in de nieuwe ontmoetingsruimte van het MFC.