Clubnieuws februari 2024

Gepubliceerd op 26 februari 2024 om 16:45

Ondanks de vele regen in de afgelopen periode hebben we toch nog kunnen voetballen en hebben we met een schaap op het veld zelfs de landelijke pers gehaald. Hopelijk kunnen we in maart weer wekelijks trainen en voetballen. Opvallend: op zaterdag 9 maart a.s. spelen alle jeugdteams thuis. JC, jeugdleiders, jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters zorgen er met zijn allen voor dat onze jeugd hun wedstrijden op ons mooie sportcomplex kunnen spelen. Dit met in de pauze een kopje koffie of thee, ingeschonken door de ouders, in ons MFC. Prachtig om dit als voorzitter te mogen aanschouwen! De komende maanden staan in het teken van het voorbereiden van een tweetal investeringen. Binnenkort begint de gemeente met het gebruiksklaar maken van veld 2 als trainingsveld. Om er het gehele seizoen op te kunnen trainen zullen er nieuwe lichtmasten rond het veld moeten komen. Kosten: € 26.500,00.Klik hier om een tekst te typen.

Wat momenteel ook speelt is het automatisch beregenen van de velden. Het betreft onze beide velden. Ook dit gaat ons veel geld kosten. In de algemene ledenvergadering van eind mei zullen we met zijn allen een besluit over beide investeringen moeten nemen. In deze nieuwskrant ondermeer aandacht voor onze jeugdacties. Verder uiteraard foto’s uit de oude doos en een aantal artikelen, incl. tekening, uit de eerste edities van TFS Nieuws, de voorloper van deze nieuwskrant. Het archief van de vv, bestaande uit foto’s, wedstrijd- verslagen en oude sportkrantjes, ligt bij mij op zolder. Vandaar dus de maandelijkse terugblik middels foto’s e.d. in deze nieuwskrant.

Tot slot wens ik iedereen de komende tijd veel voetbalplezier toe. Dit alles met een gezellige derde helft in ons MFC.

Pieter Postma
Voorzitter VV TFS

 

poiesz jeugd sponsor actie

VV TFS doet dit jaar weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten. De munten zijn in te leveren bij de Poiesz winkel in de Wiken - Drachten. Alle aanbiedingen om extra snel te sparen zijn wekelijks te vinden op https://www.poiesz-supermarkten.nl/jsa/aanbiedingen. In 2022 leverde de club dit € 841.- op! De huidige editie duurt tot en met 7 april 2024.

 

Potgrond en viooltjes actie

In maart komt de jeugd weer langs de deuren om viooltjes en potgrond te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat in zijn geheel naar de jeugd.

 

Al bijna 75 jaar Troch Freonskip Sterk

Op 14 augustus 1949 werd de voetbalvereniging T.F.S. officieel opgericht. In augustus bestaan we dus 75 jaar. Besloten is om dit jubileum in het laatste weekend van augustus te gaan vieren. Daarvoor is een jubileum-commissie in het leven geroepen. Meer informatie vind je op https://www.vv-tfs.nl/jubileum-tfs

 

Uitslag capaciteitsonderzoek gemeente

De voetbalvereniging TFS heeft de beschikking over 2 wedstrijdvelden, een oefenstrook en een klein kunstgrasveld (no-infill, wat ook door de korfbal wordt gebruikt als trainings-/wedstrijdveld). De vv TFS heeft in totaal 9 teams, waarvan 3 seniorenteams en 6 jeugdteams. 8 van de 9 teams spelen op zaterdag. Aan de hand van een opgave van teams per specifieke leeftijdscategorie en speeldag is de KNVB-rekentool ingevuld. Volgens deze richtlijn heeft de vv TFS 1 veld (0,9) nodig voor hun wedstrijden en 1 veld voor de trainingen. De huidige wedstrijdcapaciteit is zodoende voldoende, maar de trainingscapaciteit in onvoldoende. De vereniging kan beperkt gebruik maken van het naastgelegen kunstgras-korfbalveld, maar heeft ook een beperkte maatvoering en wordt meerdere avonden door de korfbalvereniging gebruikt. - Januari 2024

Dit betekent dat we onze plannen betreffende het inrichten van veld 2 als trainingsveld kunnen gaan uitwerken! De bedoeling is dat we met ingang van het nieuwe seizoen op veld 2 kunnen trainen. Binnenkort start de gemeente met het gebruiksklaar maken van veld 2.

Om op veld 2 te kunnen trainen zal er nieuwe ledverlichting rond het veld moeten komen. Een 1ste offerte is aangevraagd: kosten € 26.500,00 Tijdens de algemene ledenvergadering eind mei gaan we besluiten dit wel/niet te doen

 

automatische beregening

Als gezamenlijke sportverenigingen zijn we in overleg met de gemeente over de aanleg van automatische beregening op 22 velden. Bij ons gaat het om beide velden. Aanlegkosten bij TFS: € 31.595,00. De gemeente betaald de helft van deze kosten. Afschrijvingsperiode 15 jaar. Kosten op jaarbasis: € 12,11 per lid (140 leden). Tijdens de algemene ledenvergadering eind mei gaan we besluiten dit wel/niet te doen.

 

Klaverjassen

De 6de klaverjasavond van dit winterseizoen is op vrijdag 8 maart a.s. Dit met drie vleesprijzen van vleesbedrijf de Vries uit Veenwouden. We hebben ook een poedelprijs. Iedereen is van harte welkom.

 

Biljarten

Op vrijdag 8 maart a.s. ( de 2de vrijdag van de maand) is het weer dorpsbiljarten in de ontmoetingsruimte van het MFC. Dit met een draadloos bediend scorebord. Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur.