Clubnieuws mei 2020

Gepubliceerd op 19 mei 2020 om 16:08

Hoe verder in coronatijd…. 

Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat het gehele sportgebeuren stil is komen te liggen. De laatste wedstrijden werden gespeeld op zaterdag 7 maart jl. Het sportcomplex is officieel gezien nog steeds gesloten. Intussen mag er wel weer onder begeleiding en onder strenge voorwaarden getraind worden. Voor deze trainingen moet er toestemming bij de gemeente aangevraagd worden. Zonder vergunning is het illegaal sporten en kan er beboet worden. Voor wat betreft de jeugd en de dames hebben we toestemming om op de aangegeven tijden te trainen. Als sportverenigingen proberen we bij de gemeente toestemming te krijgen om ook gedurende de zomermaanden door te mogen trainen. We hebben toestemming van de gemeente om op het korfbalveld en het B-veld te trainen. Het trainingsveld en hoofdveld zijn op donderdag 14 mei doorgezaaid. Dit betekent dat er tot nader bericht niet meer op gesport mag worden. Uiteraard komt dit alles een goede grasmat in september ten goede.

Ondanks het feit dat alles nog onzeker is gaan we door met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo hebben we onlangs twee op wielen verplaatsbare doelen aangeschaft. Dit maakt het verplaatsen van de jeugddoelen een stuk gemakkelijker. Ook is er voor de senioren een gemakkelijk te verplaatsen doel aangeschaft. Zodra de netten in de doelen hangen kunnen de doelen gebruikt worden. Positief is het initiatief van Frits van der Meer om een verjongd 2de in het leven te roepen: de oprichting van een jong seniorenteam.

De bedoeling is om het komende seizoen met drie herenteams aan de competitie deel te nemen. Het huidige 2de wordt dan het 3de. Om dit alles te realiseren zijn we op zoek naar nieuwe spelers. De contacten met onze leden lopen momenteel via de website en andere sociale media. Dit via Linda en Frits van der Meer. Mooi om te vermelden is dat Tim Nijmeijer hun daar sinds kort mee helpt.

De sponsorcommissie is druk bezig met het opnieuw aankleden van ons hoofdveld. De foto’s in dit bericht geven een indicatie van de metamorfose. Na de zomer zijn we als club klaar voor de start van de nieuwe competitie. Hoe dit alles er uit komt te zien is echter nog de vraag….. Zelfs de geleerden weten het niet.

Meerdere (grotere) verenigingen maken zich zorgen over de toekomst. Gelukkig hebben wij als club nog wat financiële armslag om klappen als deze op te vangen. Uiteraard kost deze crisis ons geld: ruw geschat minimaal 10.000 euro. Dit komt hoofdzakelijk omdat we momenteel de inkomsten vanuit de kantine missen. Mocht de kantine dit jaar niet weer open gaan dan hebben we een probleem qua begroting. Het wordt dan een hele uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. Gelukkig hebben we afgelopen week de 4.000 euro compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Hopelijk komt er binnen een jaar een vaccin of medicijn op de markt om het coronavirus te bestrijden. Tot die tijd zullen we ons moeten aanpassen en moeten nadenken over wat nog wel mogelijk is.

 

Activiteiten seizoen 2020-2021

.. juni: Presentatie nieuwbouwplannen MFC
Zaterdag 29 augustus: Doe dag: schoonmaak sportcomplex
Zaterdag 5 september: Opening nieuwe kunstgrasveld
Maandag 7 sept.: Algemene ledenvergadering
Alle activiteiten zijn i.v.m. het corona gebeuren onder voorbehoud.
Alle activiteiten van seizoen 2019/2020 zijn afgelast

 

Huidige trainingstijden

De JO9 traint op woensdagmiddag 16.30 uur o.l.v. Jasmijn, de JO10 op maandag- en woensdagmiddag (resp. om 16.45 en 17.15 uur) o.l.v. Tigo en de JO13/JO14 om 18.30 uur o.l.v. Rick en Martin. Ook de kabouters zijn weer o.l.v. Jakob gaan trainen. De trainers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de regels beschreven in het Protocol verantwoord sporten. De kleedruimtes en kantine zijn tijdens de trainingen gesloten. Ook de samenscholing van ouders op het sportcomplex is verboden. De dames zijn bij voldoende belangstelling weer op de maandagen woensdagavond vanaf 19.30 uur in training. Ook de 45+ heeft een verzoek ingediend om te trainen. Dit met douchen en een gezellige nazit achteraf. In tijden als deze is dat helaas onmogelijk. Na het doorlezen van het protocol is besloten voorlopig nog maar niet te trainen.

 

Nieuws uit de nieuwe stichting “It Trefpunt”.

In het vijfkoppige stichtingsbestuur zitten Sietse Wijbenga (vz.), Stefan van Meerveld (penningm.), Sjoerdtje Leistra, Carin van der Mei en Pieter Postma (secr.). Het stichtingsbestuur gaat in de toekomst over het beheer en de exploitatie van de nieuwe ontmoetingsruimte en sportgebouwen binnen het nieuwe MFC. De eerste subsidieaanvraag is de deur uit. Op woensdag 13 mei jl. is deze bezorgd bij het Provinciehuis. Op dinsdag 19 mei gaat onze bemiddelaar, Doarpswurk, met de Provincie in gesprek over onze aanvraag van 2 ton. We zijn benieuwd……

De wijziging van het bestemmingsplan kost meer tijd dan verwacht. We denken nu in januari 2021 aan de bouw te kunnen beginnen. De verwachting is dat de bouw, incl. de sloop van het huidige gebouw plus de aanleg van het parkeerterrein na de herfstvakantie van 2021 gereed is. Hopelijk kunnen we dit dan groots vieren! Zodra de bouw begint zal het materiaalhok van ons als eerste gesloopt worden. Er zal dus tijdelijk een alternatief hok moeten komen

Het 1ste ontwerp van het nieuwe MFC met linksboven het nieuwe kunstgrasveld. Het geeft een indruk hoe het er qua ligging ongeveer uit komt te zien. Aan het gebouw zelf wordt nog druk gesleuteld, zowel qua indeling als aanzicht.

 

Klaverjassen

De klaverjascompetitie is dit jaar gewonnen door Alfred Maychrzak. De slotwedstrijd werd helaas afgelast.
Winnaar 1ste wedstrijd: Johan Mud (12 deelnemers)
Winnaar 2de wedstrijd: Jan Willem Kats (8 deelnemers)
Winnaar 3de wedstrijd: Johan Paulusma (12 deelnemers)
Winnaar 4de wedstrijd: Minco Bouma (12 deelnemers)
Winnaar 5de wedstrijd: Alfred Maychrzak (12 deelnemers)
Winnaar 6de wedstrijd: Erwin Boiten (12 deelnemers)
Winnaar 7de wedstrijd: Pieter van Annemiek (8 deelnemers)
Hopelijk tot het komende winterseizoen.

 

Contributiebeleid seizoen 2020-2021

Tijdens de komende algemene ledenvergadering (7 september) worden de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Tot die vergadering gelden de huidige regels.

  • Alle spelende leden zijn contributie verschuldigd.
  • De contributie van de jeugd en de heren 45+ wordt in de maand oktober via machtiging geïnd.
  • De contributie van de senioren wordt in de maanden oktober en maart via machtiging geïnd.
  • Leden die gedurende het gehele seizoen geblesseerd of om andere aantoonbare redenen langdurig afwezig zijn betalen de helft van de contributie (verrekening in de 2de seizoenshelft).
  • De regel m.b.t. halvering van de contributie bij het aanmelden van een nieuw spelend lid komt te vervallen.

 

Nieuwe leden

Als bestuur hebben we voor wat betreft de senioren onlangs besloten het komende seizoen drie herenteams en een damesteam in te schrijven. Om onze plannen te kunnen realiseren zijn we op zoek naar nieuwe leden die straks op ons compleet nieuw ingerichte sportpark willen komen voetballen. Daarom, twijfel niet en meld je aan voor 1 juni a.s.

Ook wat betreft de jeugd zijn we op zoek naar versterking. Qua leeftijdsopbouw hebben we komend seizoen wellicht een JO7, een JO10, een JO11 en een JO14/15 team. Jeugdspelers t/m 15 jaar, zowel jongens als meisjes, kunnen dus het komende seizoen bij ons terecht. Graag aanmelden voor 1 juni a.s. zodat de jeugdcommissie de nieuwe indeling kan maken.

Lid worden van onze voetbalvereniging kan vanaf 4 jaar. De 4, 5 en 6-jarigen betalen geen contributie. Meisjes zijn ook van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden Bert Nijmeijer. Contactgegevens zijn verkrijgbaar via website@vv-tfs.nl  Afmelding als lid of de aanvraag voor overschrijving naar een andere vereniging dient voor 1 juni a.s. te gebeuren. Dit ook bij Bert Nijmeijer.

 

V.V. T.F.S. werkt samen met kindpakket

Als JC vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Het kindpakket is er speciaal voor deze gezinnen. Met het kindpakket kunnen uw kinderen meedoen. Kijk voor de voorwaarden naar www.kindpakket.nl
De Jeugdcommissie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.